Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Stížnosti a podněty

home > Rychlá orientace > Stížnosti a podněty

Podání stížnosti, oznámení, petice (dále jen podání)

Stížnosti, oznámení  a petice lze podávat:

Jak má podání vypadat:

Podání  předkládá písemně osoba, která se dožaduje nápravy. V obsahu by mělo být uvedeno: 

  • jméno, příjmení, bydliště stěžovatele
  • označení úřadu, či odboru
  • uvedení podstatných skutečností, popřípadě sdělení, zda věc, a s jakým výsledkem byla kde řešena

Postup při práci s podáním:

  • každé podání je evidováno na odboru kontroly, kde bude rozhodnuto, která organizace, orgán nebo odbor je kompetentní k jeho prošetření
  • podání jsou prošetřována odborně příslušnými pracovníky v průběhu 30-ti, ve složitých případech 45-ti dnů
  • stěžovatel je po této lhůtě o výsledcích písemně vyrozuměn

Podání může být odloženo v případě:

  • že není uvedena adresa stěžovatele
  • podání je zjevně neopodstatněné
  • věc, které se podání týká, přísluší rozhodnutí soudu, je projednávána soudem, nebo již bylo soudem rozhodnuto
  • jde o věc, která již byla přešetřena a opakované podání nepřináší nové skutečnosti