Evropský týden mobility 2016

Informace o posledním ročníku

 

Město Ústí nad Labem se stejně jako v uplynulých letech zapojilo k dnes již tradiční celoevropské akci Evropský týden mobility, která probíhá ve dnech 16. – 22. září. V letošním roce nese kampaň téma "Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu" s heslem "Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika".

Zdravé město Ústí nad Labem ve spolupráci s mnoha významnými místními partnery připravilo několik zajímavých akcí, určených jak pro děti, tak pro dospělé. Smyslem této osvětové kampaně je upozornit jak na možnosti využívání udržitelných způsobů dopravy, které nezatěžují životní prostředí a kvalitu života ve městě tolik jako doprava automobilová, tak na bezpečnost účastníku silničního provozu.

Připraveny jsou např. turistické a cyklistické výlety, oblíbené komentované procházky městem, ve spolupráci s MP bezpečnostní akce nebo pro školáky ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, branný den pro veřejnost nebo akce Auta nechte doma, jeďte MHD. A pokud je jedinou překážkou dojíždění do práce na kole výšlap na Severní Terasu či do Dobětic, tak jsou i letos o víkendu a svátcích přichystány odpolední promo jízdy cyklobusu zdarma.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara.

Více informací k akcím

 

Změna programu vyhrazena!