Kontakt

 

Informační středisko
města Ústí nad Labem

Mírové nám. 1/1,
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 271 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
Web: www.usti-nad-labem.cz