Kniha pohádek

obal knihyLabská královna - celý projekt vznikl knižně poprvé před dvanácti lety jako soubor čtrnácti volně převyprávěných starých, převážně německých pověstí, vážících se k městu Ústí nad Labem nebo jeho nejbližšímu okolí. Oba autoři (Daniela Nechanická, Zdeněk Havránek) se o danou tematiku začali zajímat již během studií na Pedagogické fakultě UJEP, kde docházeli na semináře doc. Peřiny " Regionální literatura". Vlastní nápad se podařilo zrealizovat o něco později, r. 1996, kdy Labská královna vyšla poprvé. Předtím však bylo nutné dohledat a zpracovat nosné podklady - ideálním místem pro shromáždění příběhů se tak ukázal být Archiv města Ústí nad Labem, kde lze nalézt většinu z původních, německy publikovaných textů (např. Heimatkunde des Bezirkes Aussig - Sagen, Dr. I. Umlauft, H. Lipfer, prof. Hibsch, dr. Mrazek, Aussig 1927). Dalšími prameny se potom staly nejrůznější výstřižky z novin, kde části pověstí vycházely v 70. letech minulého století, rovněž české prvorepublikové vydání Severočeských pověstí J. F. Urbana z r. 1923 a v menší míře původní lidová slovesnost. Hlavní motivem pro vznik knihy se stalo seznámení širší veřejnosti s množstvím báchorek, pověstí, ale i příběhů s dost možná reálným historickým základem - mladý čtenář tak může poznat nejen tajemné nadpřirozené bytosti a jevy, spojené s jeho rodištěm, ale též osvěžit znalost dějepisu (např. Vítovský poklad - voják - 30ti letá válka). Dané lokality, v příbězích popisované, byly zařazeny do knihy na základě dnešního správního uspořádání - pohledem malého čtenáře se tato struktura zdála být nejvhodnější, členění jednotlivých městských lokalit (Mariánská skála, Klíše, Střekov, atd.) na straně jedné a vesnic, popř. městeček (Zubrnice, Libouchec, Varta) na straně druhé tak tvoří relativně jasné a srozumitelné prostorové vymezení oblasti, ze které se sběr dat prováděl. V dnešním druhém vydání Labské královny čtenář dostává možnost nejen seznámit se s dalšími pověstmi, kterými jsou městské hradby opředené, ale také objevovat nové pohádkové tvory, kteří v dávné minulosti s našimi předky obývali tuto kouzelnou krajinu. Dozví se, jak tyto záhadné postavy lidem škodily nebo naopak prospívaly, ve kterých místech je lze vyhledat a snad jej pohnuté osudy zlákají k návštěvě ústeckého muzea, kde zjistí, jak to všechno bylo doopravdy...