Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

konaného dne 14. listopadu 2002

Usnesení č. l/02 - 3/02

 

 

=================================================================

 

1/02

Složení slibu členů Zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) konstatuje, že

1. 36 z 37 členů Zastupitelstva města složilo zákonem předepsaný slib

 

2/02

Stanovení počtu členů Rady města

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) stanoví dle § 84, odst. 2, písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

1. počet členů Rady města na 11, včetně primátora a jeho 2 náměstků

 

3/02

Volba primátora města, náměstků primátora a dalších členů Rady města

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) volí dle § 84, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

 

 

1. Mgr. Petra Gandaloviče

 

primátorem města Ústí nad Labem

 

 

 

2. Ing. Miroslava Harciníka

náměstkem primátora

 

3. Mgr. Tomáše Jelínka

náměstkem primátora

 

 

 

 

4. členem Rady města:

a) MUDr. Pavla Dlouhého

b) Ivana Dostála

c) MUDr. Karolu Haasovou

d) Mgr. Jana Kubatu

e) MUDr. Jiřího Madara

f) Jana Řeřichu

g) Ing. arch. Zdeňka Šťastného

h) Ing. Pavla Tošovského

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora