Dopravni portál Ústí nad Labem

Harmonogram

Plán udržitelné městské mobility pro město Ústí nad Labem se připravuje od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2019. Plán je připravován na období do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Hlavní milníky PUMM Ústí nad Labem:

Příprava podkladových studií a sběr a analýza dat (tzv. analytická fáze):
únor 2018 – říjen 2018

Tvorba vize mobility pro Ústí nad Labem: leden 2019 – březen 2019

Tvorba návrhové části a akčního plánu (tzv. návrhová fáze): duben 2019 – srpen 2019