Vážení čtenáři,

dostáváme do rukou knihu, která nás provádí dějinami města Ústí nad Labem od pravěkých počátků až do současnosti - slovem i obrazem. Jako jednoho z představitelů města mne těší, že se podařilo právě z městského rozpočtu zajistit potřebnou částku k realizaci delší dobu připravovaného projektu a raduje se ve mně i dlouholetý občan Ústí nad Labem nad tím, že své město zase o něco blíže poznávám.

Ústí nad Labem bylo do roku 1945 městem převážně německým, s nepřehlédnutelnou českou menšinou. Nově příchozí obyvatelé poválečné doby se teprve museli s městem sžívat, hledat si k němu vztah. Poúnorové období pochopitelně tento proces nepodpořilo, spíše naopak - vládla zde snaha preferovat a prosazovat jen svůj vlastní, zvláštní pohled na vše, a tedy i na tradice a dějiny. Přesto však Ústečané postupně své město poznávali a část z nich, navzdory proklínanému životnímu prostředí, kterému nikdo nedokázal "poručit", se stala dokonce ústeckými patrioty.

Demokraticky zvolená komunální správa po roce 1989 od počátku podporovala všechny iniciativy, které by pocit sounáležitosti obyvatel se současným městem i jeho historií upevnily - bylo znovuotevřeno divadlo, rekonstruuje se muzeum i archiv a nyní také vyšly první česky psané souhrnné dějiny města, na nichž se podíleli i zahraniční odborníci.

Sluší se dodat - mějme město Ústí nad Labem i jeho dějiny rádi, ale nebojme se světa.


MUDr. Josef Jílek
primátor města Ústí nad Labem


Obsah