Vaňov

Poprvé se vesnice Vaňov připomíná v historických pramenech v r. 1293. To však neznamená, že neexistovala dávno předtím. Původně to totiž byla okrouhlice, staré slovanské sídlo, za jehož střed se považovalo místo kolem staré lípy, stojící poblíž bývalé železniční zastávky. Svůj původní tvar si obec zachovala až do padesátých let minulého století. Tehdy její vzhled radikálně změnila stavba železnice.

Obec je spojena s městem Ústím téměř po celou dobu své existence. Od r. 1350 až do zrušení poddanství v r. 1848 patřila totiž královskému městu Ústí nad Labem, které bylo její ne vždy laskavou vrchností. V r. 1654, po těžkých letech třicetileté války, měla 14 domů, ve kterých hospodařilo 13 malých sedláků a 1 zahradník. Postupně rostla, takže počet domů do roku 1787 stoupl na 31. Po roce 1848 se rozrůstala dále.

Dobré komunikační spojení s blízkým Ústím, které se stalo významným centrem průmyslu, umožnilo obyvatelstvu nalézat obživu v ústeckých průmyslových závodech. Sociální struktura obyvatelstva se změnila. Zemědělstvím se živila nepatrná část obyvatelstva, většinu tvořili řemeslníci a tovární dělníci. V r. 1887 zde stálo 48 domů a žilo 258 obyvatel. Počet domů se do roku 1921 zvýšil na 88, počet obyvatel stoupl na 722. Do roku 1939 tento počet vzrostl na 123 domů a 964 obyvatel. Po II. světové válce se rozvíjela obec dále, zvláště v posledních letech. V roce 1957 zde byla dostavěna nová budova školy.


Obsah Předchozí kapitola Seznam autorů