Stříbrníky

Původ obce ani doba jejího vzniku nejsou blíže známy. První zmínka se váže až k roku 1438. Název obce se úzce váže s těžbou stříbra v jejím okolí. O této existuje první zmínka již k roku 1491. Staré štoly se dodnes nacházejí především v "Bertině údolí" mezi Ústím (Důlce) a Stříbrníky. Obec patřila k majetku města Ústí n. L. jako součást panství Vaňov, k němuž náležely obce Vaňov, Stříbrníky, Kabát. Stříbrníky byly vždy malou zemědělskou osadou, jejíž rozvoj byl velmi pomalý. V roce 1654 zde bylo 15 domů drobných rolníků (chalupníků), v roce 1787 jich bylo 22.

Ani v průběhu 19. století nebyl rozvoj rychlejší. V roce 1830 zde stálo 27 domů a bydlelo 144 obyvatel, v roce 1857 27 domů a 187 obyvatel, v roce 1869 28 domů a 142 obyvatel, v roce 1890 40 domů a 330 obyvatel. Teprve koncem 19. století se rozvoj obce zrychlil výstavbou nových rodinných domků, ne však již zemědělských usedlostí. V nich se usazovali zaměstnanci ústeckých závodů a úřadů.

V roce 1910 zde stálo 57 domů a žilo 465 obyvatel, v roce 1920 58 domů a 415 obyvatel a konečně v roce 1939 85 domů a 513 obyvatel. Obec si i nadále uchovala svůj zemědělský charakter, ale současně se stávala i malým předměstským sídlištěm Ústí n. L. Blízkost Ústí n. L., jeho snadná dosažitelnost a ekonomická návaznost na ně vedly k tomu, že i Stříbrníky byly k 1. květnu 1939 spojeny s Ústím v jeden celek. Avšak obdobně jako tomu bylo u Hostovic, zůstaly Stříbrníky součástí pouze do skončení II. světové války, kdy se opět osamostatnily. Z důvodu pokračování výstavby panelových domů byly opět v roce 1977 k Ústí připojeny a z velké většiny zcela zastavěny bytovou výstavbou koncem 70. let a v 80. letech.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola