Skorotice

Obec poprvé uvádějí historické prameny až v roce 1385. Existovala ovšem dávno před tímto datem, určitě již v 9.-10. století, jako slovanská okrouhlice. Po třicetileté válce ji tvořilo pouhých 9 domů a v nich hospodařilo 7 sedláků a 2 chalupníci. Od roku 1640 patřily Skorotice k všebořickému panství.

V roce 1787 měly jen 19 domů. O sto let později však již 45 domů a 301 obyvatel. Obyvatelstvo do poloviny 19. století výhradně zemědělské nalézalo po roce 1850 obživu i v rostoucím průmyslu blízkého Ústí a malá část dokonce i v hornictví. V roce 1939 měly Skorotice 149 domů a 1 135 obyvatel a patřily v rámci ústeckého okresu k větším obcím. Je zajímavé, že v čase, kdy Skorotice s Božtěšicemi tvořily v druhé polovině 19. století jeden celek, byly z této dvojice významnější Božtěšice. Zde sídlil obecní úřad, ačkoliv všechny ostatní náležitosti, které vytvářely základ důležitosti té které obce, tj. kostel, fara, pošta i škola měly své sídlo ve Skoroticích. Výstavbou sídliště na Bukově došlo k úplnému splynutí obce s Ústím, takže její integrace v r. 1980 byla pouhým potvrzením faktického stavu.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola