Božtěšice

Poprvé se Božtěšice uvádějí v historických pramenech okolo roku 1227. Býval zde kdysi panský dvůr. Za sedmileté války, v noci 28. září 1756, zde přespal pruský král Fridrich Veliký. Původně patřily všebořické vrchnosti, od roku 1754 pak ke spojenému panství všebořickobřeznickému (krásnobřezenskému).

Po třicetileté válce měla obec 18 domů a za dalších 120 let jich přibylo jen 12. Po roce 1848 obec ztratila svůj výhradně zemědělský charakter a stále větší počet obyvatel nalézal obživu v průmyslových závodech nedalekého Ústí. V roce 1887 zde stálo 61 domů a žilo 344 obyvatel. Tento počet se do roku 1945 zdvojnásobil a počet obyvatel stoupl na 798. V letech 1853-1896 tvořila jeden celek se sousedními Skoroticemi. Po roce 1896 se obě obce opět osamostatnily. Poměrně příznivá poloha umožňovala kdysi zemědělcům výnosné pěstování zeleniny. Proslavené bývaly božtěšické okurky. Na dobré úrovni bývalo též ovocnářství. Božtěšice byly administrativně připojeny k Ústí nad Labem v roce 1981.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola