Kronika

Ústecké pošty v 19. století

Podobně jako v jiných místech i v Ústí n. L. byl úřad poštmistra dědičným. K známým ústeckým poštmistrům opatřili Ulbrechtové, kteří poskytovali poštovní služby od roku 1757.

V roce 1803 byl jmenován ústeckým poštmistrem Johann Michael Ulbrecht (1773-1847). Tento poštmistr v letech 1814-1817 postavil ve Varvažově, v místech, kde se přepřahala koňská spřežení na trati poštovních cest z Teplic a Petrovic "Poštovní dům". Ústečtí poštmistři od té doby spravovali jako pobočku ústecké pošty varvažovskou poštu. Varvažovská pošta se dochovala a dnes je v ní hostinec "U staré pošty".

Od poslední třetiny 18. století až do roku 1830 byla ústecká pošta umístěna v domě čp. 283 na Mírovém náměstí. Tento dům zanikl při leteckých náletech v roce 1945. V roce 1830 přenesl poštmistr Johann Michael Ulbrecht poštovní úřad do domu čp. 103, který zdědil. Dům čp. 103 byl koncem 20. let zbořen při výstavbě obchodního domu JEPA (dnes velkoprodejna Sever). V 50. letech 19. století se podstatně rozšížřila síť pošt na Ústecku. V roce 1858 byl v Ústí otevřen telegrafní úřad. V roce 1869 byla otevřena pošta v Trmicích, 1873 v Krásném Březně, 1901 v Předlicích, 1903 v Novosedlicích-Kramolech. 18. listopadu 1900 byla slavnostně otevřena budova hlavní pošty, vedle pozdějšího divadla. Západní křídlo hlavní pošty bylo zničeno při bombardování, zbytek pošty byl demolován z důvodu stavby provozní budovy divadla.

Literatura

A. Smolík, Z historie ústecké pošty, in Krajská výstava poštovních známek "Ústí nad Labem 1975", výstavní katalog, Ústí nad Labem 1975


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola