Josef Reiner


 

Dalším významným ústeckým krajinářem a portrétistou a dalo by se říci i důstojným nástupcem Ernsta Gustava Doerella byl Josef Reiner. Narodil se 13. srpna 1863 v Langackeru v Korutanech. Podobně jako Doerell začínal jako malíř pokojů. Jako tovaryš působil v Mnichově a Stuttgartu, po návratu do Korutan studoval na živnostenské škole v Klagenfurtu. Další malířské vzdělání získal na vídeňské akademii.

V roce 1895 se přestěhoval do Ústí, kde působil po většinu své umělecké dráhy. O dva roky později se oženil s Antonií Patzeltovou. V Ústí našel Reiner výhodné uplatnění. Stal se vyhledávaným malířem a dekoratérem pro výzdobu ústeckých vil a reprezentačních místností ústeckých průmyslových závodů. Hned po svém příchodu v roce 1895, tehdy ještě pracoval pro vídeňského dekoratéra Adolfa Falkensteina, se podílel na výtvarné výzdobě vily obchodníka s uhlím Ed. Jacoba Weinmanna v dnešní Churchillově ulici. Weinmann byl s Reinerovou prací spokojen a doporučil Reinera řediteli Spolku pro chemickou a hutní výrobu Maxu Schaffnerovi. Ten si u Reinera objednal tři rozměrné fresky s alegoriemi triumfu průmyslu pro schodiště ve staré správní budově Spolku. V alegorickém výjevu Reiner zachytil portréty všech představitelů Spolku, včetně ředitele Maxe Schaffnera. Další objednávkou byl obraz pro hostinec "Radniční sklep" na rohu Mírového náměstí. V renesančních kostýmech zde Reiner zachytil celou tehdejší politickou reprezentaci města při družné zábavě u pohárů vína.

V letech 1904-1910 působil Reiner v Chebu. Po návratu do Ústí získal mnoho portrétních zakázek od rodin ústeckých průmyslníků, pro ústecké spolky zhotovoval četné alegorické obrazy. Rovněž jako Doerell byl Reiner čestným členem Střeleckého spolku, pro který zhotovil 24 malovaných střeleckých terčů. Vysokou dokumentární hodnotu mají Reinerovy rozměrné krajinomalby, zejména několik obrazů Střekova, které jsou dnes, podobně jako většina dochovaných Reinerových obrazů, umístěny v městském muzeu.

Během I. světové války Reiner onemocněl v důsledku válečného nedostatku a v létě 1918 se léčil v rodných Korutanech. V květnu 1927 uspořádal ústecký Metznerbund ve výstavních prostorách městské knihovny výstavu Reinerovy celoživotní tvorby. Josef Reiner zemřel v Ústí nad Labem 23. srpna 1931.

Literatura

F. J. Umlauft, Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola