Drobné firmy různého zaměření

Gloria, továrna na boty, založená 1925, Alfred Hermann, v domě Carla Hermanna Wolfruma, Velká Hradební čp. 397, r. 1939 zrušeno.

Gustav Mayer, továrna na boty, založená 1920, Důlce čp. 557, r. 1938 zrušena.

Augustin & syn, berlínská firma s pobočkou v Ústí, Bělehradská čp. 232. Produkt: výroba poštovních a blahopřejných pohlednic ve všech jazycích, výroba luxusního papíru a tlačeného papíru. Založena r. 1906, zrušena 1916, kolem 20 pracovníků.

Paul Kreibich, zal. kolem 1925, Tovární ul. čp. 960, 961 v objektech dřívější barvírny Bornemann. Produkt: dámské prádlo, korsety, umělé údy, protézy. Filiálka v Drážďanech. Firma měla vlastní reklamní letadlo. Po 1945 do 1950 v národní správě, pak zrušena.

Josef Küchler, zal. 1922 v objektu býv. továrny na kola Rössner & Jauernig v ulici Na luhách čp. 1559. Produkt: provazy, lana, těsnění. Nyní výroba nábytku družstva "Lípa"

Prameny

Archiv města Ústí nad Labem, Fond Archiv města Ústí n. L. 1325-1945, inv. č. 1052, 1053. Österreichisches Städtebuch, sv. 3 (1888) - sv. 13 (1907 -1908). Adresáře města Ústí n. L.

Literatura

F. Cvrk, Kapitoly z dějin města - 19. stol., cyklus v Ústeckých přehledech 1977. F. J. Wünsch, Heimatkunde des Bezirkes Aussig, 3. Teil: Geschichte des Bezirkes von 1850 bis zum Ende des Weltkrieges, Ústí n. L. 1932.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola