Gramofonový průmysl

Koncem prvního desetiletí 20. století se stávaly gramofonové desky stále žádanějším obchodním artiklem. V říjnu 1901 nahrál ve Vídni první české snímky tenor vídeňské Dvorní opery František Pácal. Pácalovy snímky byly lisovány na jednostranných deskách o průměru 17 cm značky "Berliner Record" v Hannoveru firmou "Deutsche Grammophon Gesellschaft", v první lisovně gramofonových desek na evropském kontinentě, kterou řídil bratr vynálezce gramofonu Emila Berlinera Josef Berliner. Na začátku těchto snímků se ještě objevuje hlášení "přijetí pro gramofon". Od dob Pácalových nesmělých počátků pořídili technici firmy "Deutsche Grammophon Gesellschaft" v letech 1902-1909 několik stovek českých nahrávek. Vedle snímků našich vynikajících pěvců, jako byli Ema Destinnová, Karel Burian a Otokar Mařák, zaznamenali herecké mistrovství Jindřicha Mošny, hudební výkony legendární "Kmochovy hudby sokolské" z Kolína za řízení samotného Františka Kmocha, několik stovek snímků "Hudby Sokola žižkovského" za řízení kapelníka Arnošta Hermana, včetně staropražských kabaretních umělců bratří Hartmanů a komiků Aloise Tichého a Ferdy Kohouta.

Výroba českých gramofonových desek v hannoverské lisovně byla finančně nevýhodná. Prodejní cenu desek totiž nadměrně zatěžovala rakouská dovozní cla. V roce 1909 ředitel "Deutsche Grammo-phon Gesellschaft" Josef Berliner rozhodl zřídit výrobnu gramofonových desek a gramofonů přímo na území Rakousko-uherské monarchie. Pro dobrou dopravní dostupnost a laciné zdroje energií zvolil pro sídlo budoucí filiálky Ústí nad Labem. Filiálka měla název "Rakouská gramofonová společnost s. r. o., Ústí nad Labem". Berliner výhodnou koupí získal pozemky v Kramolech v sousedství dnešního fotbalového hřiště. V roce 1910 byla továrna dokončena a zahájila provoz. Produktem firmy byly 25 cm desky značky "GRAMOPHON CONCERT RECORD", které se prodávaly za 2-4 rakouské koruny a 30 cm desky "GRAMOPHON MONARCH RECORD" za 4-16 korun. Tyto desky měly na etiketě tradiční logo Berlinerovy firmy - psa naslouchajícího hlasu svého pána. V roce 1911 zavedla firma z konkurečních důvodů výrobu "lidových" desek na značky "ZONOPHONE RECORD" za dumpingové ceny 1-2 koruny. Desky se v samotném Ústí nenahrávaly, pouze lisovaly z dovezených matric nebo vosků. V roce 1914 se krátce vyráběla nová značka desek "SCHALLPLATTE GRAMMOPHONE", o rok později byla výroba desek z důvodu nedostatku surovin zastavena. Hlavní komponent, indická živočišná pryskyřice šelak, byla pro Rakousko-Uhersko embargována britskou vládou.

V roce 1919 byla obnovena výroba desek v ústeckém závodě. Z důvodu protimonarchistických nálad v nové republice se používal i pro 30 cm desky název "GRAMOPHON CONCERT RECORD" namísto předválečného "GRAMOPHON MONARCH RECORD". Tehdy byla zrušena "Rakouská gramofonová společnost s. r. o., Ústí nad Labem" a firmu převzala britská "The Gramophone Company" se sídlem v Hayesu. V roce 1924 se změnila značka desek na "HIS MASTER"S VOICE", logo psa zůstalo zachováno. V letech 1926-1929 se zřejmě z obchodních důvodů rovněž vyráběly desky značky "GRAMOLA RECORD". V době hospodářské krize se v USA položila firma Columbia a její značku převzala pro Evropu britská "The Gramophone Company". V letech 1930-1938 se v Ústí rovněž vyráběly desky "COLUMBIA"

Ústecká filiálka v letech 1920-1938 vyrobila přibližně 12 000 různých nahrávek v mnohatisícových nákladech. Vedle československého trhu vyráběla rovněž pro Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Palestinu a severní Afriku. Firma "The Gramophone Company" disponovala světovým katalogem nejvýznamnějších umělců, především v oblasti operního zpěvu a komorní a symfonické hudby. Nahrávky byly na vysoké technické úrovni. Na československém trhu však byla "The Gramophone Company" v roce 1931 vytlačena velmi kreativní firmou "Ultraphon", která pohotověji reagovala na požadavky domácího trhu. V Ústí byla v roce 1930 vyrobena první kompletní nahrávka Smetanovy "Mé vlasti" s Českou filharmonií řízenou Václavem Talichem a v roce 1933 prvním kompletním snímkem "Prodané nevěsty" v podání umělců Národního divadla v Praze za řízení Otakara Odstrčila. K 10. výročí vzniku ČSR vydala "The Gramophone Company" na dvou deskách projevy presidenta T. G. Masaryka.

V září 1938 převedlo britské vedení firmy, které předpokládalo nacistickou okupaci Ústí nad Labem, gramofonovou výrobu do Prahy. Tovární objekt využívala v letech 1939-1945 firma "Siemens - Halske".

V létě 1945 zvažovala britská "The Gramophone Company" obnovit výrobu v ústeckém závodě. V podnikovém archivu dnešní EMI v Hayesu se dochovala analýza budoucího politického vývoje v ČSR. Autoři analýzy nedoporučili firmě "The Gramophone Company" obnovovat v Československu výrobu, neboť za několik let dojde v zemi ke komunistické revoluci..

V roce 1946 podnikala v továrním objektu střekovské "gamofonky" firma "Edmund Zierold - měřící přístroje", v roce 1950 - "Metra" n. p., která se transformovala v roce 1965 na "Závody průmyslové automatizace"


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola