Elektrotechnický průmysl

Na vznik prvých elektráren velice brzo navázaly nově vznikající podniky elektrotechnického průmyslu. Již v roce 1902 vznikl v Ústí n. L., Průmyslová 1693, závod na výrobu akumulátorů, který zřídili Otto Klein a Victor Langstein. Před 1. světovou válkou se zde vyráběla především zařízení pro nouzové osvětlení v divadlech a veřejných budovách. Po roce 1921 nesla označení "Elka". Zaměstnávala kolem 25 osob.

Druhou továrnou na akumulátory byla malá firma W. Wágner, zal. 1927 (Wágner & spol.) se sídlem v ulici Na pile čp. 178 na Střekově v Kramolích hned vedle Öttlovy pily. Vyráběla akumulátory pro motorová vozidla a po 1945 zanikla.

Těsně před vypuknutím války v roce 1914 byla dána do provozu pobočka berlínské firmy na výrobu žárovek J. Plechati v Jateční ul. 241, která po vzniku ČSR nesla název Böhmische Glühlampenwerke AG. Výrobky nesly značku Watos. Její hlavní rozvoj nastal však až po roce 1918, když v roce 1921 zaměstnávala kolem 45 dělnic, ale v roce 1931 již přes 150 a 6 techniků.

Druhá žárovkárna v Ústí n. L. byla založena až v roce 1919, v bývalé továrně na motorová vozidla Rössler a Jauernig, a stejně jako předchozí závod i ona byla založena jako pobočný závod drážďanské firmy Zimmer a Zschocke. Její výrobky nesly výrobní značku "Meteor" a své provozy měla v tovární čtvrti v ulici Na luhách 1559/14.

Na Střekově vznikla v bývalé továrně na gramofonové desky "The Gramophone Company" v roce 1939 elektrotechnická firma Siemens & Halske, která vyráběla přístroje pro válečné účely. Podnik měřících přístrojů Edmund Zierold měl svůj původ v Berlíně jako firma americká. Ke konci II. svět. války byl závod z bezpečnostních důvodů přeložen pod vedením ing. Edmunda Zierolda do Ústí - Kr. Března do objektů tehdy zrušené bývalé "Dělnické pekárny" v Pekařské ul. čp. 304 a 313.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola