Další sklářské a keramické závody

V roce 1912 byla v Trmicích na ploše dvou hektarů, ohraničené ulicemi Za elektrárnou, Zámeckou a Edisonovou - až k místu, kde z ní odbočuje ulička Ke dráze - postavena a zprovozněna tabulárna firmy Severočeské skelné hutě, s. r. o.

Příštího roku byla na volné proluce mezi touto hutí a elektrárnou rozestavěna sklárna Nová huť, s. r. o. Výrobu zahájila ještě před vypuknutím I. světové války. Během ní získal u firmy vedoucí postavení duchcovský podnikatel Eduard Lukeš, který začlenil roku 1919 Novou huť do vlastního podniku Lukeš a spol., s. r. o. Obě trmické sklárny byly přibližně stejně velké a provozovaly ruční výrobu tabulového skla, kterou však strojová výroba odsoudila ve druhé polovině 20. let k zániku. Oba závody zastavily během léta 1927 již poněkud omezenou výrobu a propustily celkem přes 350 zaměstnanců.

Areál firmy Lukeš odkoupila trmická elektrárna, obytné domy sklářů ČSD. O využití opuštěných objektů Severočeských skelných hutí jednalo několik zájemců, mimo jiné proponovaná a.s. Hotchemo. Nic z toho se však neuskutečnilo. Teprve v roce 1932 je koupila nově založená komanditní společnost Krutiš a spol., trmická sklárna a továrna na lahve. Šlo o závod s ruční výrobou, který odolával konkurenci strojů jen do roku 1937, kdy zastavil provoz a propustil všech 260 pracovníků.

Po obsazení pohraničí přidělila nacistická státní správa opuštěný podnik ředitelství pošt, které tu zřídilo dopravní závod. Tomuto účelu sloužily objekty bývalé sklárny až do konce 70. let, kdy je převzala trmická teplárna.

Výroba keramiky byla v Ústí n. L. zajišťována pouze dvěma podniky. Největším výrobcem s velkou tradicí byla již vzpomínaná firma Ferdinanda Maresche, která zaznamenala po svém přemístění na roh ulic Teplické a U trati velký rozmach. Její provoz byl ukončen v roce 1947.

V 80. letech založil Max Mittag v Drážďanské ulici čp. 1127 továrnu na výrobu porcelánu a kameniny. Zabývala se výrobou zdravotní keramiky a tvrdé kameniny. Okolo roku 1909 však byl její provoz zastaven. Po ní v objektech působila chemická továrna William Pearson.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola