Noviny a časopisy do roku 1918 - přehled

Aussiger Anzeiger - Aussiger Tagblatt

Aussiger Anzeiger zůstal v prvním období své existence věren svému při založení deklarovanému programu. Noviny se věnují komunálním a hospodářským otázkám, politickému dění je pozornost věnována pouze okrajově. Prosazení nových zákonů, ale i například válečné události 60. let jsou víceméně přebírány z oficiálních tiskovin. Nové záhlaví novin navrhl známý ústecký malíř Doerell. Nebylo však snadné se prosadit, přízeň čtenářů se nezískávala lehce, a tak není divu, že charakter opravdových novin získával Anzeiger postupně. Roku 1863 jej odkoupil saský knihtiskař E. H. Klinkicht, jenž se v Ústí usadil. Redakce se v dalších letech měnila spolu s majiteli. Roku 1868 noviny získal knihtiskař Karl Kraus, jenž sám i jeho potomci si v dalších letech udrželi vliv na noviny. Také redakce se posléze ustálila, v roce 1877 ji převzal MUC Pergamenter a podržel ji celých 30 let do roku 1907. List získával již koncem šedesátých let výraznější profil, jeho konkrétní politická role je popsána v příslušných kapitolách. Roku 1902 byl přejmenován na Aussiger Tagblatt. Po Pergamenterovi noviny vedl Oskar Hatschek, ještě po roce 1918.


 

 

 

Aussig - Karbitzer Bezirksbote a Wochenblatt

S tímto periodikem je spjato jméno Karla Lehnerta. Poté, co jmenovaný krátce redigoval Aussiger Anzeiger a roku 1867 vydal brožuru o válečných událostech 1866 v okrese, začal ve formě týdeníku - objevoval se každý pátek - vydávat Aussig - Karbitzer Bezirksbote. Tři ročníky, 1868, 1869, 1870 jsou doložitelné, roku 1871 redigoval Aussiger Wochenblatt, jenž zřejmě byl pokračováním předchozího. Tento týdeník však patrně brzy skončil.

Elbezeitung

Prvním deníkem okresu se stal Elbezeitung, který vydával ústecký knihtiskař Eugen Klutschak od roku 1874. Začínal rovněž vycházel ve formě týdeníku v modré obálce, obsah se blížil časopisu, později se objevuje dvakrát týdně. O redakci se staral Klut-schak osobně, zaměření listu bylo provládní. Pročež zejména za Taafeho vlády docházelo k četným střetům s liberálním Anzeigerem. Od 1. dubna 1875 přestal Klut-schak vydávat čtrnáctideník Um-schau, jeho obsah zpestřil náplň Elbezeitungu. Ten od roku 1881 vychází ve středu a v sobotu s četnými přílohami, lokálními pro okolní okresy - př. Bodenbacher Nachrichten - ale také odbornými - příkladně Kohleninteressentem. Od 2. dubna 1875 začíná vycházet jako deník s výjimkou pondělí. Vzhledem ke Klutschakově zhoršující se srdeční chorobě, převzal redakci Ernst Rennert, jenž také řídil provládní Landboten. V tomto duchu držel redakci listu i po Klutschakově smrti. V roce 1883 byly zavedeny přílohy Gewerbehalle a Sonntagsblatt. V roce 1891 redakci získal baron Rudolf z Gottesheimu a Wilhelm Simon, jenž od roku 1893 noviny vede sám. Za jeho redakce se list od vládně příznivé linie odklání, dosud je však tištěn a vydáván Klutschakovou vdovou, až do roku 1899, kdy přechází na Rudolfa Beckera. Od 1. října 1914 noviny vycházejí 4 x týdně, později dokonce pouze třikrát v důsledku nedostatku papíru. Od roku 1919 již noviny nevycházely. Hlavní redaktor Simon přešel do Aussiger Tagblattu.

General-Anzeiger für das Elbe- und Bielathal

(Aussig-Karbitzer Volkszeitung)

Roku 1894 založil z Krásného Března pocházející Stephan Tietze v Ústí novou tiskárnu a zároveň také noviny, v té době již páté ve městě. První číslo vyšlo 3. června 1894. Politického zaměření byly noviny německy nacionálního, stejně jako si zaslouží vydavatel označení zakladatele německého národního tisku ve městě. Vycházely třikrát týdně. Prvním redaktorem byl baron Rudolf z Gottesheimu, od roku 1897 se vedle něj jako druhý redaktor objevuje Heinrich Jarschel, od roku 1899 je Jarschel vedl sám. V dalších letech se vyměnila řada redaktorů. Došlo také k několika fúzím a přejmenováním, list často vycházel mimo Ústí. V roce 1916 se přeměnil na Aussiger Tageszeitung, vydávaný pod patronací proněmeckého Pressvereinu Rakouska až do roku 1918.

Das Aussiger Sonntagsblatt

Založil jej baron Rudolf z Gottesheimu, tiskl Fritz Kraenzle v Ústí. První číslo vyšlo 22. prosince 1907. Od čtvrtého čísla je převzal Rudolf Hofer. Vybavil je obrázky a převedl do služeb křesťansko-sociální strany. Od 33. pokračování přešel list na Ambrože Opitze ve Varnsdorfu. Od října 1908 se objevuje jako vydavatel katolický tiskový orgán Austria v Litoměřicích. Zde také list v témže roce končí.

Die Neue Morgenpost

Vycházel od roku 1911 u Krause v Ústí, denně kromě neděle a svátků. Zodpovědným redaktorem byl Arnold Dux. Roku 1914 byly noviny přeloženy do Prahy.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola