Carl Georg Wolfrum

Carl Georg Wolfrum (1813-1888) pocházel z protestantského prostředí v německém Hofu. Vypracoval se z nuzných poměrů na jednoho z nejvýznačnějších ústeckých podnikatelů. Jeho politický formát byl mimo jiné determinován také skutečností, že za svých vadrovních let se díky stykům a činnosti svého bratra Hermanna, který žil v Paříži, seznámil s řadou liberálně smýšlejících osobností, např. Heinem, Lafayettem ap. Na politické dění ve městě i v zemi shlížel do konce 50. let spíše z povzdálí, leckdy s lehkou ironií svých životních zkušeností. Pochopitelně také proto, že dokud byl cizinec, politickou činností riskoval vypovězení ze země. Byl však také pragmatikem, takže když viděl skomírání i toho mála, co bylo v komunální politice povoleno, v podstatě se současně se získáním rakouského státního občanství pustil hned do dvou aktivit - jednak se stal městským radním a angažoval se v městských financích, labské plavbě a výstavbě města, dále pak pracoval jako člen komise liberecké obchodní a živnostenské komory pro vypracování nového obecního zřízení. Pro město se také staly zásadní jím založené místní noviny - Aussiger Anzeiger roku 1857. V letech 1865-1874 stál v čele okresního zastupitelstva, roku 1871 se po smrti hraběte Alberta Nostice stal presidentem Ústecko-teplické dráhy. Roku 1867 byl zemským sněmem zvolen do vídeňské říšské rady, kde působil společně s poslanci např. Herbstem, Giskrou, Schmeykalem a dalšími německými liberály. Jak v zemském sněmu, tak i v říšské radě se především zabýval otázkami rozpočtu. Roku 1885 se vzdálil z politiky a o tři roky později, 30. května 1888, zemřel.

Neobešlo se to bez těžkostí, pro získání koncese na vydávání novin nebyla padesátá léta příznivá, ve městě neexistovala tiskárna, a rovněž nebylo snadné najít schopného redaktora. Finanční základ získal Wolfrum tak, že s dvanácti svými známými, ústeckými hodnostáři, vytvořil fond, do něhož každý z nich přispěl 20 zlatými. Tisk byl zajištěn u děčínské firmy Stopp. Náklad byl sto kusů. Advokát Josef Schwarz dal svolení, aby jeho koncipista Josef Lorenz převzal redakci. Carl Georg Wolfrum byl na doporučení okresního úřadu uveden jako vydavatel. Po získání licence tak mohlo 18. srpna 1857, při příležitosti panovníkových narozenin, vyjít první číslo novin, jež se nazývaly Aussiger Anzeiger. Úvodník napsal Carl Georg Wolfrum. V něm uvedl příčiny, jež k vydávání novin vedly, zejména potřebu také tiskovou formou podporovat místní hospodářskou sféru, nicméně podtrhl ctižádost listu informovat o dění ve městě i ve světě v co nejkomplexnější podobě, přičemž se odvolával na podporu nadřízených státních orgánů, ale i přízně čtenářstva. Distribuci novin zajišťoval knihkupec Franz Hübl v Ústí.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola