Bendův komorní orchestr

Bendův komorní orchestr byl založen jako amatérský orchestr 5. října 1956 a dal si symbolicky do názvu jméno slavného českého hudebnického rodu Bendů. Snad právě tím jménem nejlépe vyjádřil své umělecké zaměření, totiž studium a interpretaci historické hudby, převážně pak hudby starých českých skladatelů.

Bendův komorní orchestr působil zpočátku při závodním klubu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n. L., pak 6 let při Krajském ústavu národního zdraví v Ústí n. L. a od roku 1964 se stal jedním ze zájmových kroužků tehdejšího Odborového domu kultury pracujících. V uměleckém vedení souboru působili: nejprve dirigent Vratislav Hain (1956-1963), pak koncertní mistři MUDr. Jan Broum (1963-1971), ing. Miroslav Hrdlička a Pavel Ciboch (1971-1979) a od roku 1980 Milan Hála. Od roku 1963 pracuje Bendův komorní orchestr jako orchestr bez dirigenta.

Významnou součástí činnosti Bendova komorního orchestru bylo objevování skladeb starých mistrů v našich a zahraničních archivech, kompletace notových záznamů a jejich nová nastudování. Na této činnosti měl velké zásluhy RNDr. Zdeněk Vodák. V letech 1956-1981 tento orchestr nastudoval a uvedl v obnovených premiérách 205 hudebních skladeb.

Za svou činnost získal Bendův komorní orchestr mnohá ocenění v našich i zahraničních soutěžích. Pravidelně vystupoval na četných zahraničních zájezdech, především v Německu, kde jeho koncerty přenášely místní rozhlasové a televizní stanice. Ve studiu ústeckého rozhlasu vzniklo mnoho cenných nahrávek v podání tohoto orchestru.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola