Vznik základních devítiletých škol

Město mělo dvacet základních devítiletých škol, z nichž čtyři byly ještě v roce 1963 neúplné, navštěvovali je jen žáci 1. - 4. ročníků a stále ještě pokračovalo střídavé vyučování, vzhledem k nedostatečnému počtu učeben. Nejdéle trvalo směnné vyučování na Skřivánku a na Střekově. K jeho úplnému odstranění došlo v sedmdesátých letech, až když se postavily nové školy na sídlištích. V roce 1973 byla postavena nová škola, 24. ZDŠ, v Hornické ulici, o dva roky později 25. ZDŠ na Severní terase. V průběhu šedesátých let mělo město i nadále na starosti správu škol a školních jídelen, mateřské školy, jejich vybavování, stravování žáků, škol v přírodě. Největší položku vedle věcných výdajů tvořily výdaje na údržbu a rekonstrukci školního stavebního fondu. Po roce 1960 docházelo k trvalému poklesu žáků na ZDŠ vzhledem k příchodu slabších populačních ročníků do prvních tříd.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola