Městská hudební škola

Na Klíši, proti sportovnímu stadionu, stála Městská hudební škola. V budově učilo 22 učitelů 700 žáků od pěti do padesáti let. Výuka probíhala ve dvaceti učebnách, ve větší místnosti pro sbor a orchestr a v sále s 210 sedadly a varhanami. Na pokyn ministerstva školství se zvlášť zavedlo přípravné oddělení hudební výchovy pro děti druhé třídy obecné školy, v němž se děti připravovaly na budoucí hru na nástroj a na oddělení hudební rytmiky. Celé hudební školství na městské hudební škole bylo tedy rozděleno na I. oddělení přípravné hudební výchovy, II. oddělení všeobecné pro 8 až 15 leté žáky (7 tříd), III. oddělení vyšší pro žáky od 15 let (4 třídy), IV. oddělení pro přípravu kandidátů pedagogických fakult (2 třídy) a V. oddělení pro výchovu hudebně osvětových pracovníků.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola