Učňovské školství

Po válce došlo k oživení a novému budování tzv. učňovského školství. Navazovalo na základní odborné školství, jenž v první republice reprezentovaly české pokračovací školy a jim obdobné školy německé. Ústecké odborné školství bylo rozděleno do dvou samostatných školských objektů pod samostatným vedením. Základní odborná škola se zaměřením na obor kovodělný, elektrotechnický a radiomechanický sídlila na Střekově. Druhá část oborů - truhláři, dámské krejčové, modistky, obuvníci a svrškaři, pekaři, řezníci a uzenáři, číšníci a kuchaři, obchodníci, drogisté, chemikové a holiči byla umístěna ve školní budově v Krásném Březně. Střekovské zařízení v prvním roce svého působení koncentrovalo 700 žáků ze 17 okresů a již v roce 1947 se jevilo plně schopným a dokonale technicky vybaveným. Prvním ředitelem se stal Antonín Kydlíček. V krásnobřezenské škole se učilo 1 300 žáků a ředitelem byl Václav Adamec.

Učňovské školství přivedlo do Ústí nad Labem mnoho pracující mládeže, kterou nebylo snadné řádně ubytovat. V poměrně krátké době byl proto přebudován objekt v Krásném Březně na domov mládeže nákladem 4,2 milionu korun.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola