Odborná škola pro ženská povolání

Městská odborná škola pro ženská povolání začala fungovat od 1. září 1945 v budově bývalého německého lycea pro 65 žákyň. Navázala na dívčí školy, původně tzv. dívčí průmyslovky, později školy rodinné. Staly se průpravným studiem pro mnohá odvětví ženských povolání, proto byl jejich název pozměněn na odbornou školu. V podstatě se jednalo o rozšířenější formu dívčího učiliště. Do školy byla přijímána děvčata, která ukončila čtvrtou třídu střední školy nebo navštěvovala jednoroční kurs při měšťanské škole. Studium trvalo dva roky. Po absolvování mohla děvčata postoupit do třetího ročníku pro šití šatů, který v podstatě doučoval dívky v oboru dámská krejčová a jeho vysvědčení na odchodnou bylo rovnocenné s tovaryšským listem krejčovské živnosti.

Ze speciálních škol, na kterých mohla děvčata dále pokračovat ve studiu, byla roční škola pro aranžování modelů, dvouletá oděvní škola, roční škola pro reklamu a aranžování módního zboží, jednoroční vyšší ženská odborná škola, škola pěstounek a vychovatelek. První ročník absolvovalo 92 žákyň pod vedením pěti učitelek. V následujícím roce došlo částečně k oslabení zájmu studovat na tomto ústavu, do prvního ročníku nastoupilo pouze 23 žákyň, druhým rokem ve studiu pokračovalo 54 žákyň a zároveň jedno pololetí zde byla přičleněna sociálně zdravotní škola s 18 studentkami.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola