Střední zdravotní škola

V roce 1946 byla v Ústí nad Labem zřízena státní čtyřletá sociálně zdravotní škola a dočasně přiřazena k odborné škole pro ženská povolání. Od 1. ledna 1947 se obě školy osamostatnily. Ústav byl výlučně dívčím zařízením, a v době svého založení jediným tohoto druhu v severních Čechách. V prvním roce své existence, kdy ještě nebyl samostatný, studovalo sociálně zdravotní obor 18 studentek, ve školním roce 1947/48 již 91 studentek ve čtyřech třídách. Členy profesorského sboru byli, kromě ředitele ing. Morávka, tři interně vyučující učitelské síly, devět členů profesorského sboru z obchodní akademie, dvě učitelské síly z učitelského sboru odborné školy pro ženská povolání a tři praktici z lékařsko-sociálního oboru.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola