Obchodní akademie

Česká obchodní akademie v Ústí nad Labem vznikla přeměnou bývalé německé obchodní akademie na základě výnosu ministerstva školství a osvěty č. A-63.211/45-IV/3 z 30. července 1945. Získala dvě původní budovy německé obchodní akademie v Pařížské ulici. Obě stavby byly v posledních letech války změněny na kasárna SS a v nejvyšším poschodí č. 15 SS instalovaly dálnopisné oddělení. Bombardování částečně poškodilo budovu č. 15, vnitřní zařízení bylo působením vojska různě sestěhováváno, zničeno nebo vydrancováno. Po revoluci se do kasáren nastěhovala nejprve sovětská a později československá armáda, takže na začátku školního roku 1945/46, 14. září 1945, bylo nutno zahájit vyučování pro 134 žáků v budově měšťanské školy ve Smetanových sadech.

V září započaly opravy hlavní školní budovy. V prosinci 1945 se již nastěhovaly dva první ročníky obchodní akademie a první ročník veřejné obchodní školy, v jejichž čele stálo sedm členů profesorského sboru a ředitel ing. Emil Livečka. Před rokem 1938 patřila ústecká německá obchodní akademie k největším ústavům tohoto druhu v pohraničí s velice rozsáhlým vybavením kabinetů a dobrými knihovními sbírkami. Už ve školním roce 1945/46 se začalo s úpravou sbírek a zařizováním knihoven a na konci školního roku 1946/47 vlastnila profesorská knihovna již 5 008 svazků knih, žákovská knihovna 1 206 svazků a tzv. podpůrné knihovny (zřejmě příruční knihovny kabinetů) 98 knih. Kabinetní sbírky se rozrostly na 640 inventárních čísel. Během dvou let své existence se zařadila ústecká obchodní akademie mezi nejlépe zařízená obchodní učiliště vůbec a byla ministerstvem školství a osvěty dávána jako vzor řádně vybavené školy. Přitom je zapotřebí vzít v úvahu, že v budově školy byly souběžně s výukou studentů prováděny opravy. Koncem školního roku 1946/47 odešlo do praktického života prvních 41 absolventů obchodní školy. Zájem o ně byl tak veliký, že ještě před koncem školního roku měli všichni zajištěno zaměstnání a ani nebylo možné všem zájemcům o studenty vyhovět.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola