Církevní život v Ústí nad Labem v letech 1945 - 1995

Církev římsko-katolická

Po roce 1945 působili v Ústí nad Labem tito faráři římsko-katolické církve: 1946 - 1948 administrátor Dr. Antotnín Chramosta, 1948 administrátor Dr. Metoděj Habáň, 1948 - 1950 administrátor Ludvík Kašpárek, 1950 - 1951 administrátor Jan Veselka, 1951 - 1953 administrátor Antonín Gruss, 1953 - 1955 administrátor Ignác Stodůlka, 1955 - 1960 administrátor Vlastimil Punčochář, 1960 - 1986 administrátor Miroslav Jurčík a od roku 1987 do současnosti zde působí arciděkan ThDr. Antonín Sporer.

Církev českobratrská evangelická

Farní sbor obnovil činnost v roce 1945. Fara je umístěna v budově bývalé Klepschovy vily. Od roku 1945 zde sloužil farář František Varcl, nar. 31. 10. 1906. Po jeho smrti 22. 10. 1965 se stal jeho nástupcem farář Hynek Merta (* 13. 4. 1918 v Hrabové " 26. 3. 1991 v Chrudimi). V Ústí n. L. působil od 1. 2. 1966 do 31. 12. 1989, kdy odešel na odpočinek.

Od 9. 2. 1992 farní sbor českobratrské církve evangelické duchovně spravuje vikář Daniel Pfann nar. 27. 6. 1960.

Církev adventistů sedmého dne

Sbor byl založen v roce 1907. Od roku 1945 v Ústí n. L. působili tito kazatelé: Helmut Knobloch 1945 - 1957, Samuel Gibiec 1957 - 1967, Ruben Žurek 1967 - 1969, Josef Trdla 1969 - 1980, Jaroslav Šroll 1980 - 1984, Gustav Činčala 1984 - 1990, Petr Adame 1990 - 1994 a Josef Nadrchal od roku 1994 dosud.

Církev československá husitská

V Ústí n. L. byl sbor založen v roce 1938. Po roce 1945 zde krátce sloužil Rudolf Deyl. V letech 1946 - 1948 zde působil Josef Kupka, který nyní žije v Praze. Od roku 1948 až do své smrti v roce 1972 byl kazatelem Karel Hradec. V současné době zde působí od 1. 3. 1973 Miroslav Fiedler.Církev bratrská

Sbor Církve bratrské v Ústí n. L. byl založen v roce 1945. Od r. 1949 byli kazateli: Jaroslav Kučera, nar. 12. 11. 1922, kazatelem 1949 - 1954, Karel Toušek, nar. 24. 3. 1918, kazatelem 1955 - 1959, Miroslav Cvrček, nar. 24. 9. 1919, kazatelem 1959 - 1968, ThDr. Ján Liguš, nar. 2. 7. 1941, kazatelem 1969 - 1972. V letech 1972 - 1988 byla správa sboru převedena do Teplic. V Ústí n. L. působí jako laičtí kazatelé JUDr. Vladimír Fajfr, nar. 26. 4. 1910 se svým synem ing. Danielem Fajfrem, nar. 8. 3. 1952, který se od roku 1988 stal kazatelem sboru. V červnu 1994 byl dostavěn svépomocí členů sboru a křesťanských přátel nový víceúčelový dům, v němž je také modlitebna. Tento dům byl stavěn od září roku 1989 a nachází se V zahrádkách 33.


 

 

 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola