Zánik nákladní kolejové dopravy

Závěrem ještě připomeneme kdysi rozsáhlou nákladní kolejovou dopravu, která vznikla záhy po zahájení pravidelné osobní dopravy. Četné závody a šachty měly přípojné vlečky - elektrické dráhy obsluhovaly rovněž labská překladiště. V době největšího rozmachu přepravy nákladů (1912 - 1938) vozily nákladní tramvaje uhlí z povrchových dolů ve Varvažově a Chabařovicích přímo k násypkám lodních vlečných člunů. Prováděl se i rozvoz nejrůznějších substrátů pro místní průmysl. V závěru existence nákladní kolejové dopravy vyvážely tramvaje škváru z elektrárny na mimoměstské skládky. Nákladní kolejová doprava zanikla v roce 1963 při zrušení linky č. 7 do Chabařovic.

Prameny

Archiv města Ústí nad Labem, fond ONV Ústí nad Labem, referát dopravy, kroniky města 1952-1986.

Literatura

V. Provazník, Ústí město nad Labem, Ústí nad Labem 1983, 15 let krajského města Ústí nad Labem 1945-1960, Ústí nad Labem 1960, V. Wolf, Devadesát pět let městské dopravy v Ústí nad Labem, Ústecký deník 16. 6. 1994


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola