Vývoj správy města po roce 1948 až do současnosti

Postavení národních výborů v systému státní správy, které až dosud mělo prozatímní charakter, bylo definitivně potvrzeno ústavou 9. května 1948. Národní výbory se staly nedílnou součástí státní správy. Staly se zastupitelskými sbory, jimiž "svrchovaný lid vykonává státní moc". Ústava přinesla základní změnu v dosavadní soustavě národních výborů v souvislosti s připravovaným krajským zřízením. Za krajské zřízení bojovala již od roku 1945 KSČ, narážela však na odpor především lidové a národně socialistické strany. Proto až po únoru 1948 se jí podařilo prosadit nové územní uspořádání. Zákonem č. 280/1948 Sb. z 21. prosince 1948 bylo zrušeno dosavadní zemské zřízení a území ČSR se rozdělilo na 19 krajů a nově byly (vládním nařízením z 16. ledna 1949, č. 3/1949 Sb.), reorganizovány i hranice okresů. Tyto změny se ukázaly nutnými vzhledem k tomu, že první a ve většině případů dosud platná územní organizace okresů z let 1848-1850 a 1855 vznikla za zcela odlišných politických, hospodářských, ale i komunikačních podmínek.

Ústí nad Labem se stalo krajským městem ústeckého kraje, který tvořilo 13 okresů. Krajský národní výbor Ústí nad Labem začal působit od 1. ledna 1949 a jeho prvním předsedou se stal J. Havlín, který tuto funkci vykonával do roku 1954.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola