Vývoj v roce 1990

Přípravný výbor sociální demokracie

5. ledna 1990 byl v Ústí nad Labem ustaven přípravný výbor Československé sociální demokracie. Strana vyjádřila plnou podporu politice Občanského fóra s tím, že do parlamentních voleb půjde samostatně. Koordinátorem činnosti ústeckých sociálních demokratů se stal Miroslav Draxl.

"Dům Evropy"

Počátkem roku 1990 pravidelně pokračovala společná jednání představitelů Občanského fóra se zástupci Národního výboru města Ústí nad Labem. Projednávalo se budoucí využití vyklizovaných objektů komunistické strany. Ještě v prosinci 1989 získala budovu krajské politické školy na Severní terase pedagogická fakulta. Dlouhé spory se vedly o využití objektu KV KSČ řečeného "vana". Občanské fórum v první eufórii prosazovalo vytvoření "Domu Evropy" s informačními a vzdělávacími centry jednotlivých evropských zemí. Do doby vytvoření záměru bylo dohodnuto, že objekt převezme Kulturní a společenské středisko města Ústí nad Labem. Z ušlechtilých plánů vybudovat "Dům Evropy" nakonec sešlo a z "vany" se stal Obecní dům s pronajatými prostory nejrůznějším firmám.

Ekologický mítink 19. ledna 1990

Při jednání 10. ledna 1990 dohodli Petr Poledňák a ing. Bohumír Freiberg uspořádání ekologického mítinku ve sportovní hale. Mítink se uskutečnil v pátek 19. ledna 1990 za účasti ministra životního prostředí ČR Bedřicha Moldana a federálního ministra paliv a energetiky Františka Pince. Mítink proběhl ve věcném duchu. Na mítinku poprvé zazněly požadavky občanů na zastavení lomu Chabařovice.

Odstranění sochy Klementa Gottwalda

Den před mítinkem 18. ledna 1990 byla za velké účasti Ústečanů jeřábem Technických služeb odstraněna socha Klementa Gottwalda z tehdy po něm pojmenovaných sadů. Sochu vytvořil v roce 1970 sochař Antonín Kalvoda. Na jejím místě stály původně sochy Josefa II. a Richarda Wagnera. Kalvodova socha byla mimořádně výtvarně nezdařená, záda figury byla zcela plochá, navíc Kalvoda užil nevhodný měkký pískovec, který působením ústeckého ovzduší zčernal. Ještě v prosinci 1989 studenti Gottwaldovu sochu pomalovali, pak jí nasadili na hlavu pytel se senem. Zbytky Kalvodovy sochy skončily neslavně na skládce odpadu v Chabařovicích.

Přejmenování ulic

Počátkem roku 1990 proběhlo rovněž přejmenování některých ulic města označených názvy poplatnými komunistickému režimu. Gottwaldova ulice (dříve Ohnsorgova, pak Churchillova) byla přejmenována na Palachovu, mnohým ulicím se při přejmenování podařilo vrátit původní název (Fučíkova - Masarykova, Leninova - Klíšská, Most Nicose Belojanise - Most dr. Edvarda Beneše apod.)

Rekonstrukce pléna poslanců a rady Národního výboru města Ústí nad Labem

V březnu 1990 byla v bouřlivé atmosféře provedena rekonstrukce sboru poslanců a rady Národního výboru města Ústí nad Labem v souladu s článkem II. ústavního zákona 14/1990 Sb., podle kterého bylo možné provedení rekonstrukce plén národních výborů tak, aby zastoupení odpovídalo současnému rozložení politických sil. Tento ústavní zákon umožňoval provést rekonstrukci pléna Federálního shromáždění, České národní rady a národních výborů tak, že v té době rozhodující politické síly navrhly své kandidáty u kulatého stolu a tito byli kooptováni zbytkem pléna. Na plenárním zasedání ve čtvrtek 8. března probíhaly volby na 24 uprázdněná místa poslanců (5 odstoupilo, 19 bylo na základě jednání u kulatých stolů odvoláno). Kandidáty na nové poslance předložilo Občanské fórum, Československá strana lidová, Československá strana socialistická a akční výbor KSČ. Při hlasování nebyli kooptováni za poslance dva kandidáti Občanského fóra (ing. Jan Schmidt a Jiří Zdvořáček), s nimiž bylo uvažováno na základě dohody u kulatého stolu na funkce primátora a tajemníka. Nově kooptovaní poslanci složili slib do rukou primátora. Během bouřlivé tříhodinové debaty navrhl primátor Kubice svou rezignaci, jeho návrh nebyl přijat. Plénum vzalo na vědomí rezignaci tajemníka Františka Maška.

Ve středu 21. března 1990 proběhla na Mírovém náměstí demonstrace Občanského fóra na podporu změn ve vedení národního výboru města, ke kterým nedošlo na plenárním zasedání 8. března. Při demonstraci byl představen kandidát Občanského fóra na funkci primátora, sociální demokrat ing. Jan Schmidt.

22. března následovalo velmi bouřlivé plenární zasedání. Na programu byla další kooptace poslanců navržených na základě dohod u kulatého stolu a volba rady. Na veřejné jednání se dostavilo několik stovek diváků, kteří v sále hlasitě dávali najevo své sympatie k návrhům Občanského fóra a mohutným pískotem a názornými transparenty se dožadovali rezignace některých komunistických poslanců. Situace se zklidnila teprve až když promluvil čerstvě zvolený místopředseda KNV Jindřich Žáček. Další jednání již proběhlo poměrně klidně. Bylo kooptováno všech 20 navržených poslanců, kteří vzápětí složili do rukou primátora slib. Při dalším jednání plénum odvolalo primátora ing. Josefa Kubici, náměstky RSDr. Milana Horu, Petra Zimu a ing. Bohumíra Freiberga. Poté proběhla volba nového primátora. Na tuto funkci byli dva kandidáti, dosavadní primátor ing. Kubice a ing. Schmidt. Ing. Kubice se kandidatury vzdal s odůvodněním, že se okolo jeho osoby vytvořilo klima, které mu znemožňuje vykonávat svěřenou funkci v souladu s jeho svědomím. Doporučil svým příznivcům volit ing. Schmidta. V dalším jednání byli zvoleni náměstkové primátora ing. Josef Slíva (OF), ing. Bohumír Freiberg (KSČ), Milena Novotná (OF), tajemník Jiří Zdvořáček (OF). Členy rekonstruované rady byli zvoleni: za Občanské fórum Miroslav Grisa a ing. Vladimír Kynčl, za Československou stranu lidovou Harald Breindl a Miroslav Vydra, za sociální demokraty MUDr. Jana Kreuzová, za Československou stranu socialistickou Vojtěch Klofec, JUDr. Pravoslav Svoboda a PhDr. Miroslav Martinec, za Křesťansko demokratickou stranu ing. Jiří Mareček, CSc., za Stranu zelených Petr Ptáčník, za Komunistickou stranu Československa Karel Borovec, Anna Nykodýmová a JUDr. Jiří Šedivý. Předsedou výboru lidové kontroly se stal ing. Pavel Loskot (Strana zelených). Tato zásadní změna ve vedení národního výboru odrazila tehdejší rozložení politických sil v Ústí nad Labem.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola