Situace v KSČ

Ačkoliv Federální shromáždění schválilo na svém zasedání 29. listopadu změnu ústavy, z níž vypustilo článek o vedoucí úloze KSČ, komunisté se nehodlali vzdát dobrovolně svých pozic. Tvrdé stalinistické postoje většiny funkcionářů stranického aparátu v Ústí nad Labem však nedávaly nejmenší šanci zapojit tuto stranu do pluralitního politického systému. V KSČ docházelo k vytváření názorových frakcí. Některé z nich, jako Demokratické fórum komunistů se koncem listopadu vytvořilo i v Ústí. Tato frakce, kterou v Ústí propagovali PhDr. Vladimír Kaiser a ing. Ota Szaffner, sehrála během svého krátkého působení důležitou úlohu při rozbíjení politického monopolu komunistické strany zevnitř. Prosazovala mimo jiné ještě v listopadu zákaz Lidových milicí, rozpuštění StB a pod.

5. prosince vystoupil v sále Národního domu zakladatel tohoto hnutí PhDr. Miloslav Ransdorf. V sále byli přítomni i četní funkcionáři ústeckých stranických aparátů, kteří během jednání znechuceně opouštěli sál. Demokratické fórum komunistů však bylo zakrátko infiltrováno agenty StB a jeho další činnost přestala mít v Ústí význam.

Důležitým mezníkem v činnosti KSČ v Ústí byla mimořádná okresní konference, která proběhla v budově krajského výboru KSČ, 10. prosince 1989. Konference měla značně chaotický průběh, na jejím začátku funkcionáři stranického aparátu ukradli a zničili balík programových tezí Demokratického fóra komunistů, které měly účastníky konference seznámit s alternativním programem obnovy KSČ. V četných diskusích, které neměly daleko k osobním šarvátkám, převládla nechuť většiny delegátů vzdát se stalinských principů demokratického centralismu a naopak bylo prosazováno utužení stranických organizací a leninský princip stranické práce. Do nového okresního vedení byli na závěr konference zvoleni staří osvědčení harcovníci stranického aparátu. Řadoví členové KSČ, kteří očekávali s nadějí demokratickou obnovu KSČ, po jednání okresní konference a především po neúspěšném jednání mimořádného sjezdu KSČ 20.-21. prosince 1989, hromadně odevzdávali se znechucením stranické legitimace.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola