Mítink Občanského fóra 1. prosince 1989

Úterní demonstrací 28. listopadu skončila v Ústí n. L. bouřlivá éra živelné revoluce. Nastala druhá revoluční etapa, v níž byla stále vzrůstající aktivita občanů města orientována na přímou účast při řešení tíživých problémů města i na boj za demokratizaci veřejného života. V ústeckých závodech, školách, zdravotnických zařízeních a úřadech byla zakládána místní občanská fóra.

Představitelé národního výboru města splnili svůj slib a na pátek 1. prosince zajistili sportovní halu na Klíši k uspořádání veřejného mítinku Občanského fóra. Člen pracovní skupiny Občanského fóra Petr Poledňák seznámil přítomné s vytvořením odborných skupin, v nichž by se měli soustředit odborníci ze zdravotnictví, ekonomové, ekologové, právníci a další specialisté. Na mítinku byly předneseny četné diskusní příspěvky o analýze zdravotního stavu obyvatel, změnách struktury zdravotnictví, činnosti odborů a výchově mladé generace. Během mítinku byla založena místní organizace Strany zelených, několik stovek účastníků mítinku na místě vyplnilo přihlášku do této strany. Strana zelených se tehdy hlásila jako součást Občanského fóra. K jejím iniciátorům patřili Leopold Kukačka, Václav Pucherna, p. Záhořík a ing. Nedvědická.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola