Vzpoura Lidových milic

Zcela jinak se stavělo k dané politické realitě tehdejší vedení krajského výboru KSČ v čele s vedoucím tajemníkem RSDr. Václavem Šípkem, který měl tehdy ambice na vyšší státní funkce. V den generální stávky v pondělí 27. listopadu se Šípek zřejmě pod vlivem událostí z 25. listopadu rozhodl využít mocenské prostředky a v 10,30 telefonicky nechal povolat jednotku Lidových milic z Palivového kombinátu Antonína Zápotockého v plné zbroji a s protichemickými prostředky k ochraně budovy krajského výboru KSČ před účastníky demonstrace během generální stávky. Až dosud probíhaly ústecké demonstrace ve zcela pokojném duchu, jakýkoliv ozbrojený zásah proti čtyřicetitisícovému shromáždění na Mírovém náměstí mohl vyvovat paniku a rozsáhlé ztráty na životech.

Tehdy došlo ke zlomové situaci, která podstatným způsobem ovlivnila další revoluční vývoj ve městě. Jednotka Lidových milicí Šípkův rozkaz neuposlechla a navíc zaslala stížnost generálnímu tajemníku Karlu Urbánkovi na ústřední výbor KSČ na postup vedení krajského výboru KSČ s žádostí o jeho okamžité odvolání.

Ústřední výbor KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA
s. Karel Urbánek - generální tajemník
PRAHA

Ústí n. L. dne 27. 11. 1989

Věc: Stanovisko příslušníků LM - k.p. PALIVOVÝ KOMBINÁT ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO v Ústí n.L.

Dne 27. 11. 1989 jsme obdrželi telefonický rozkaz (cca 10,30 hod., jenž byl pozděj i potvrzen náčelníkem okresního štábu LM s. Hynkem - osobně) a to k odjezdu jedné čety na KRAJSKÝ VÝBOR KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA se zbraněmi - v plné palebné síle, včetně PCHOJ*).

Shora uvedený rozkaz byl odůvodněn tím, že budova KV KSČ má být údajně n a p a d e n a. Pro dokreslení dodáváme, že budova se nachází v těsné blízkosti Mírového náměstí, kde v době od 12.00 do 14.00 hod. probíhala diskuse OBČANSKÉHO FÓRA s účastníky manifestační stávky.

VŠICHNI příslušníci zúčastnění tohoto dne na jednotce vyjádřili nesouhlas a odmítli provedení rozkazu. Považovali jej za ničím neopodstatněný a naprosto neúměrný vzniknuvší situaci. Naopak všichni zúčastnění členové LM tento rozkaz považují jako politicky velmi neuvážený, a to zvláště pak v době konání manifestační stávky.

Postoj naší jednotky jsme dali na vědomí HLAVNÍMU ŠTÁBU LIDOVÝCH MILICÍ V PRAZE. Toto oznámení převzal telefonicky s. Křesťan, jenž nám sdělil, abychom nic podobného v žádném případě nepodnikali. Tímto se nám jenom potvrdilo, že vydaný rozkaz je pouze stanoviskem KV KSČ v Ústí n.L.

Žádáme Tě soudruhu generální tajemníku, aby soudruzi, kteří jsou schopni vydávat takovéto neuvážené a ničím nepodložené rozkazy, čímž ohrožují již tak ztracenou důvěru občanů ke KOMUNISTICKÉ STRANĚ ČESKOSLOVENSKA... b y l i s okamžitou platností ze svých funkcí odvoláni.

Svým postojem spíše straně škodí, její autoritu podkopávají a nemají schopnost pro znovuzískání důvěry v KSČ.

Příslušníci jednotky LM
k. p. PKAZ - Ústí n. L.

CO na vědomí: CZV - KSČ, k. p. PKAZ
vlastní

Pozn. *) prostředky protichemické ochrany jednotlivce

Kopii tohoto dopisu doručili milicionáři z palivového kombinátu na ústecké koordinační centrum Občanského fóra.

V úterý 28. listopadu odpoledne se uskutečnila na Mírovém náměstí další demonstrace Občanského fóra, která měla velmi bouřlivý průběh. Na demonstraci pronesli projevy zástupce studentů ústecké pedagogické fakulty podporující požadavky Občanského fóra, zástupce studentů střední zdravotní školy informoval o nesouhlasu vedení školy s organizováním diskusních dialogů, dále promluvil ekolog ing. Ota Szaffner, šéf ústecké opery Petr Jonáš a zástupci nově vytvářených občanských fór na ústeckých závodech. Okresní tajemník KSČ Jaroslav Indra byl při projevu vypískán, stejně neúspěšně skončil projev primátora města ing. Josefa Kubice. Archivář PhDr. Vladimír Kaiser informoval přítomné o založení ústeckého kulturního fóra a zmínil se o vlastnictví budovy krajského výboru KSČ, která byla nikoliv majetkem této strany, ale státu. Stát rovněž z větší části financoval její výstavbu. Demonstrace vyvrcholila vystoupením Petra Poledňáka. Za napjatého ticha seznámil veřejnost s dopisem milicionářů z palivového kombinátu, kteří odmítli se zbraněmi rozkaz - hájit budovu krajského výboru KSČ. Fakt o vydání rozkazu vyvolal v řadách přítomných obrovské pobouření. Dopis byl večer citován v Televizních novinách a urychlil velkou měrou rozpuštění Lidových milic v celém státě i konec politické kariéry vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ RSDr. Václava Šípka, který 6. prosince 1989 rezignoval na svou funkci.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola