Jednání u kulatého stolu

Večer 27. listopadu 1989 proběhlo na pozvání primátora města ing. Josefa Kubice v budově národního výboru města první vzájemné jednání pracovní skupiny Občanského fóra s představiteli Národního výboru města Ústí nad Labem. Za komunistickou stranu se jednání zúčastnili primátor ing. Josef Kubice, jeho náměstkové ing. Bohumír Freiberg, RSDr. Milan Hora, Petr Zima, tajemník národního výboru František Mašek, členové zastupitelstva RSDr. Emil Beluš, PhDr. Petr Brázda a zástupce okresního výboru KSČ Jan Zajíček. Pracovní skupinu Občanského fóra tvořili Petr Poledňák, Jindřich Žáček, Daniel Čítek a Petr Gandalovič.

Jednání bylo ze strany představitelů národního výboru města kupodivu neočekávaně vstřícné a konstruktivní. Primátor Kubice a jeho náměstkové patřili tehdy ke střední generaci a byli z různých zdrojů dobře informováni o tehdejší politické situaci. Respektovali Občanské fórum jako novou politickou sílu s níž je třeba vést dialog, který by prospěl k dalšímu rozvoji města.

Primátor Kubice v úvodu jednání podpořil požadavek podle platných zákonů vyřešit zásah pořádkových sil proti studentům 17. listopadu, souhlasil s požadavkem demokratizace společnosti, rovnoprávných voleb a širokého zapojení všech politických a společenských sil do veřejného života, řízení a správy.

Zástupci Občanského fóra poté předložili k projednání 6 bodů. Požádali město o zajištění krytého prostoru pro pořádání veřejných shromáždění Občanského fóra o kapacitě nejméně 1 000 návštěvníků - představitelé národního výboru přislíbili do konce týdne zabezpečit sportovní halu na Klíši. Dalším bodem jednání byla pomoc města při zabezpečení veřejné informovanosti prostřednictvím tisku a rozhlasu - představitelé národního výboru přislíbili možnost publikování v okresních novinách Sever a přístup do městského rozhlasu.

Ve třetím bodě zástupci Občanského fóra informovali zástupce národního výboru o vytvoření vlastních odborných skupin zaměřených na vybrané okruhy problémů, především na ekologii, sociální a zdravotní zabezpečení a kulturu, zástupci národního výboru tuto iniciativu uvítali a nabídli pomoc při společném organizování těchto aktivit.

Dalším požadavkem Občanského fóra byla možnost vzájemných konzultací o investicích a stavbách navržených k realizaci ve městě - i s tímto požadavkem vyslovili zástupci národního výboru souhlas. V pátém bodě Občanské fórum požadovalo možnost zřízení diskusních klubů, v nichž by mohli politické strany, organizace i jednotlivci v souvislosti s přípravou svobodných voleb prezentovat svá stanoviska na veřejnosti - zástupci národního výboru přivítali tento návrh, s tím, že konkrétní pomoc bude specifikována na dalších jednáních. Posledním bodem jednání byla diskuse o vedoucí úloze KSČ. K tomuto bodu zaujali představitelé národního výboru různá osobní stanoviska, shodovali se však v tom, že vedoucí společenská síla se musí opírat o přirozenou, nikoliv nadekretovanou autoritu.

Úspěšné jednání 27. listopadu 1989 na Národním výboru města Ústí nad Labem dalo základ k dalším pozdějším konstruktivním jednáním u "kulatého stolu" představitelů národního výboru se zástupci Občanského fóra a nově vznikajících politických stran. Jednání se již týkala konkrétních problémů života města a probíhala ve večerních hodinách až do prvních měsíců roku 1990. Pak tato jednání probíhala ještě krátce na půdě Národní fronty.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola