Vznik Občanského fóra

Ve večerních hodinách došlo v sále Národního domu k ustavení místního Občanského fóra. Vznik fóra podpořilo přibližně třicet přítomných studentů pedagogické fakulty a bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, herců a zaměstnanců Činoherního studia, zástupců hnutí Obroda a Československé demokratické iniciativy.

Ve čtvrtek 23. listopadu začali studenti společně s herci navštěvovat dělníky z ústeckých závodů a přesvědčovat je o nutnosti jejich účasti na generální stávce svolané na pondělí 27. listopadu. Vedení některých ústeckých závodů bránilo kontaktům studentů a herců s dělníky, jinde, jako např. v neštěmickém Tonasu proběhla dvouhodinová diskuse s odbory, SSM a závodní organizací KSČ. Funkcionáři těchto organizací se rozhodli, že žádnou stávku na půdě Tonasa nepřipustí.

Odpoledne se představilo nově založené ústecké Občanské fórum na další demonstraci na Mírovém náměstí. Ke shromážděným promluvili zástupci Občanské fóra a herci pražských divadel a informovali o připravované generální stávce. Pozdě večer vyvolala mezi obyvateli Severní Terasy paniku projíždějící kolona obrněných transportérů veřejné bezpečnosti. K žádné akci však nedošlo.

Během pátku 24. listopadu od dopoledne diskutovaly hloučky občanů u ploch, kde byly vylepovány letáky, o vzniklé politické situaci. Odpůrci revoluce se snažili strhávat vylepené letáky. Okresní výbor KSČ se rozhodl pro prosazení svých politických cílů využívat stejných metod jako studenti a začal vylepovat vlastní letáky s texty: "Studenti do lavic, herci do divadla", "Čím delší stávka, tím dražší chleba" a pod. Svým slovníkem byly letáky KSČ na první pohled nápadné a vzbuzovaly trapné úsměšky čtenářů.


 

 

Činnost ústeckého Občanského fóra byla řízena z Činoherního studia ve Střekově a kolejí pedagogické fakulty. Hlavními osobnostmi Občanského fóra se stali šéf Činoherního studia Petr Poledňák, středoškolský učitel Petr Gandalovič, koordinaci s pražským centrem a organizační stránku měl na starost ing. Lukáš Mašín. V Archivu města Ústí nad Labem tehdy vzniklo na popud ředitele muzea PhDr. Františka Ledvinky Ústecké kulturní fórum složené zejména z pracovníků muzea a archivu. Krátce po svém vzniku se stalo součástí Občanského fóra.

V sobotu 25. listopadu odpoledne proběhlo v budově krajského výboru KSČ mimořádné zasedání severočeského krajského výboru KSČ, které řídil tajemník Jiří Holub, zasedání vyjádřilo podporu nově zvolenému generálnímu tajemníku ÚV KSČ Karlu Urbánkovi, kritizovalo neschopnost starého vedení KSČ a odsoudilo připravovanou generální stávku. Poté začalo v budově jednání mimořádného zasedání okresního výboru KSČ.

Současně proběhla na Mírovém náměstí další demonstrace Občanského fóra. Řečníci na demonstraci pronášeli své projevy jako v minulých dnech z ochozu spořitelny bez mikrofonů a ozvučení. Zástupce Obrody Jindřich Žáček se rozhodl požádat krajský výbor KSČ o ozvučení náměstí. Vyzval účastníky demonstrace, aby ho následovali k budově krajského výboru KSČ. Několikatisícový dav demonstrantů s vlajkami a transparenty krátce na to oblehl budovu krajského výboru a skandoval hesla "Nebojte se nás", "Dialog" a další. V budově právě probíhalo mimořádné zasedání okresního výboru KSČ za účasti krajského vedení KSČ. Účastníci zasedání právě o přestávce jednání shodou okolností sledovali videozáznam z masakru na Národní třídě. Když viděli, že několikatisícový dav demonstrantů se blíží k budově, zachvátila je panika a bezradně pobíhali po chodbách budovy. Vedoucí tajemník Šípek odmítl s demonstranty jednat a k vyjednávání vyslal svého zástupce ideologického tajemníka Jaroslava Koháka, který Jindřichu Žáčkovi přislíbil zajistit na neděli požadované ozvučení náměstí. Poté se demonstranti v klidu vrátili na náměstí.

V neděli 26. listopadu dopoledne přijal v budově krajského výboru KSČ vedoucí tajemník RSDr. Václav Šípek delegaci studentského stávkového výboru vedenou Janem Šíchou a delegaci ústeckého Občanského fóra. Jednání se dále zúčastnili vedoucí tajemník okresního výboru KSČ Jaroslav Indra a tajemník národního výboru města František Mašek. Představitelé KSČ přijali pozvání veřejně vystoupit téhož dne odpoledne na demonstraci na ústeckém Mírovém náměstí. Tajemník Šípek se pak dlouho pokoušel přesvědčit studenty o nutnosti ukončit stávku a přislíbil svou účast na dialogu se studenty.

Odpolední demonstrace Občanského fóra byla zatím nejpočetněji navštívena. Náměstek primátora ing. Bohumír Freiberg s pomocí spojů zajistil ozvučení náměstí. Petr Poledňák informoval o pondělní generální stávce a kritizoval dezinformační kampaň ústeckých sdělovacích prostředků ovládaných KSČ, poté k mikrofonu přistoupil ideologický tajemník krajského výboru KSČ Jaroslav Kohák, vysvětlil podporu novému vedení KSČ v čele s Karlem Urbánkem a pokusil se vysvětlit postup KSČ "v boji za demokratický rozvoj naší země". Projev se mu však nepodařilo dokončit, protože byl demonstranty vypískán. Naopak spontánní ohlas vyvolala vystoupení pražských herců, studentů a dělníků z ústeckých závodů.


 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola