Vývoj po 17. listopadu 1989


 

 

Krátce po 17. listopadu se začaly mezi ústeckou veřejností šířit zprávy o brutálním zákroku bezpečnosti proti studentské demonstraci na pražské Národní třídě. Mezi přímými účastníky této demonstrace bylo několik desítek ústeckých studentů a dalších osob z Ústí. Jedním z účastníků masakru na Národní třídě byl i pozdější primátor ing. Lukáš Mašín. Oproti Praze však v Ústí probíhal revoluční vývoj s určitým zpožděním.

V pondělí 20. listopadu odpoledne zahájili studenti ústecké pedagogické fakulty protestní stávku proti brutálnímu potlačení studentské demonstrace 17. listopadu v Praze. Na fakultě byl ustaven třiatřicetičlenný stávkový výbor v jehož čele stál Jan Šícha, přímý účastník pražské demonstrace, Michal Koleček, Tomáš Voslář, Drahoš Staněk, Robert Mikoláš a Radek Kotlaba. Stávkový výbor vyslovil podporu stanoviska ÚV SSM Vasila Mohority, který při pondělní demonstraci na Václavském náměstí vyslovil nesouhlas se zákrokem bezpečnosti na Národní třídě. Proti studentské stávce se však ostře postavilo vedení fakulty. Tehdejší děkan prof. dr. Jaroslav Melichar, CSc. se ke studentské stávce příznačným způsobem vyjádřil v rozhovoru pro týdeník Sever: "Já osobně i další pedagogové vidím studentskou stávku jako poslední možnost řešení současných problémů. Ačkoliv s ní nesouhlasíme, studentům vyvařuje menza, berou stipendia, topíme jim na koleji. Nevím, jestli si vůbec uvědomují, že jsou nejlépe situovanou vrstvou naší společnosti. Mají obědy za 2,60, za v podstatě hotelové ubytování platí třicet korun měsíčně, berou prospěchová, sociální i krajská stipendia. Společným úkolem všech poctivých pedagogů je nyní studenty ochránit před tím, aby byli zneužiti k nepředloženým a neomluvitelným akcím."

Souběžně s aktivitou studentů zahájili protestní stávku herci a zaměstnanci Činoherního studia vedení Petrem Poledňákem. Ve středu 22. listopadu dopoledne Petr Poledňák vystoupil na shromáždění studentů a dohodl se stávkovým výborem koordinaci činnosti. Téhož dne se objevily na ústeckých nárožích a výkladech obchodů první vylepené letáky s provoláním o ustavení Občanského fóra, výzvou kardinála Tomáška a svědectvími účastníků masakru na Národní třídě. Na koleji pedagogické fakulty na Klíši byl pro ústeckou veřejnost promítán videozáznam z Národní třídy.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne se na Mírovém náměstí shromáždilo přibližně 6 tisíc studentů a dalších obyvatel města na demonstraci. První ústecká demonstrace měla zprvu ekologický charakter, byla skandována hesla "Chceme čistý vzduch", "Krušné hory žalují", později zazněly i politické požadavky. Na demonstraci vzbudil příznivý ohlas projev představitele Obrody Jindřicha Žáčka, který ostře napadl stalinské praktiky komunistického režimu. Asi po hodině se vydal průvod demonstrantů, z velké míry studentů, kolem budovy KV KSČ a evangelického kostela, kde provolával slávu Janu Husovi, ke kolejím.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola