Pokus o reformu socialismu a sovětská okupace 1968


 

 

Šedesátá léta se nesla ve znamení čím dál tím větší a otevřenější kritiky předcházejícího období "budování socialismu". Ekonomický vývoj předchozích let vedl koncem padesátých let prakticky k zhroucení 3. pětiletky, k poklesu národního důchodu, k radikálnímu ukončení prvního pokusu o reformy z roku 1958 a k návratu k administrativně-direktivnímu řízení, prostřednictvím ročních plánů. V následujícím období spatřují světlo světa další reformy v ekonomické oblasti, které svým způsobem předznamenávají i následné reformní pokusy i v dalších oblastech politického a společenského života. Zdrojem ekonomických reforem byl Ekonomický ústav ČSAV vedený O. Šikem. Výsledkem nových ekonomických trendů byly "Zásady zdokonalené soustavy řízení". Nový kritický postoj k okolnímu dění zaujala i kultura. Objevily se studentské majales, divadla malých forem a nové kulturní časopisy. V Ústí nad Labem do tohoto proudu spadá působení Kladivadla a kulturně-politického měsíčníku Dialog.

V protikladu s typickou "severočeskou" uvědomělostí a poslušností v padesátých letech, plně a nekriticky se podřizující plánovaným úkolům a příkazům centra, začínaly se v polovině šedesátých let objevovat stále silnější projevy nespokojenosti, zejména se stavem životního prostředí.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola