Hroby sovětských vojáků

V sedmdesátých letech prováděly městské a stranické orgány rozsáhlá šetření o hrobech Rudoarmějců. Pořizovaly se seznamy památníků a hrobů na jednotlivých hřbitovech ve snaze vypracovat co možná nejpodrobnější pokud možno jmenovitý seznam padlých a zemřelých vojáků. Mrtví sovětští váleční zajatci a občané SSSR zavlečení na práce do Ústí nad Labem, sovětští vojáci zahynulí na následky válečných útrap v ústecké nemocnici, byli pochováváni v Ústí nad Labem na hřbitově na Ovčím vrchu a na střekovském hřbitově. Váleční zajatci, kteří zemřeli v důsledku strádání v zajateckých táborech na území města Ústí nad Labem od jara 1942 do jara 1943 byli pohřbeni na tzv. ruském oddělení hřbitova na Ovčím vrchu. Jednalo se o 177 sovětských válečných zajatců. Od jara 1943 do jara 1945 byli zemřelí sovětští zajatci spalováni v krematoriu na Střekově. Na Ovčím vrchu bylo 18 sovětských hrobů obětí války, které zemřely po osvobození, identifikováno jménem. V roce 1955 při likvidaci hřbitova na Ovčím vrchu, sovětské velvyslanectví určilo jako "hrdiny" pouze osm vojáků. Jejich tělesné pozůstatky byly exhumovány, 6. dubna 1955 zpopelněny a popel umístěn pod kamennou desku s pěticípou hvězdou v pomníku osvoboditelům v bývalých Sadech Rudé armády. V hrobu byly pohřbeny zpopelněné ostatky Igora Berezovského, Alexandra Straškova, Petra Šašnuka, Michala Lapoškova, Sergeje Alexandra Reškova, Michala Kondratova, Vasila Ivanoviče Antonjuka a Georgije Ryškova. Tento seznam se dochoval v několika podobách, s ne vždy totožným přepisem jmen. Byl vytvořen v roce 1974 na základě kremační knihy střekovského krematoria.

Památník Rudoarmějců v tehdejších Stalinových sadech s ostatky sovětských vojínů byl slavnostně odhalen veřejnosti u příležitosti 10. výročí osvobození 9. května 1955. Základ pomníku tvoří hrobka, přikrytá žulovou deskou z liberecké žuly, která je ozdobena pěticípou hvězdou. Ve středu pomníku je 3,80 m vysoká socha Rudoarmějce. Ironií osudu pózoval jako model pro postavu Rudoarmějce ústecký občan Petr S., který pocházel ze smíšeného manželství a jehož otec padl v řadách wehrmachtu u Stalingradu. Po jeho stranách jsou reliéfy s náměty boj Rudé armády a vítání Rudé armády. Autorem celkového návrhu byl ing. arch. František Tůma, celé sochařské dílo tvořil kolektiv ústeckých sochařů Emil Solařík, Josef Vanča, Václav Kyselka a Jiří Bradáček. Kamenosochařské práce prováděl kolektiv pod vedením akademického sochaře Hanzla.

4. ledna 1980 byla v Ústí nad Labem-Předlicích, v parčíku u křižovatky ulic Tovární - Na luhách, provedena exhumace ostatků sovětských válečných zajatců Ivana Fomina, V. Zozulina a A. J. Pedajeva, kteří na tomto místě 9. května 1945 padli v boji s jednotkou SS a dne 10. května 1945 zde byli pohřbeni. Otázkou zůstává, byl-li zajatec Fomin skutečně pochován zde, nebo byl-li pochován na ústeckém hřbitově jako Formin, jak o tom vypovídá matriční zápis. To již dnes sotva někdo zjistí.

Zaměření původního místa pohřbu provedli dle reprodukce fotografie z 10. května 1945 František Ledvinka, ředitel Okresního muzea v Ústí nad Labem, a hrobník Bohumil Menhart. Hrobník Menhart vykopal v hloubce asi 180 cm tři dřevěné rakve. Všechny kostry byly zachovalé, jen drobné kosti rukou a chodidel nebyly již patrné. Na kostrách v krajních rakvích byly zjistitelné zbytky černomodré uniformy německého válečného námořnictva do nichž se sovětští váleční zajatci oblékli 9. května 1945. Kosterní zbytky z každé rakve byly uloženy zvlášť a v převozních rakvích odvezeny pracovníky technických služeb do střekovského krematoria ke zpopelnění. 5. listopadu 1980 byly urny s popelem padlých sovětských válečných zajatců uloženy do hrobu obětí nacismu na hřbitově v Trmicích.Přehled sovětských vojáků a válečných zajatců,
kteří zemřeli v Ústí nad Labem od začátku května 1945 do konce roku 1945.

Jménoden a místo úmrtí příčina smrtipramen informací
Zaban Alexandr,
nar. 2. 11. 1925, Ukrajinec, válečný zajatec
3. 5. 1945,
městská nemocnice nebo Pasteurova 9
tuberkulózaSbírka matričních listin 1945
a kremační kniha 1945
Dubovyj Fedor,
45 let, Rus
9. 5. 1945, 15.45 hod., Pasteurova 9 zranění břicha a žaludkuStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Krematorium Střekov
kremační kniha 1945
neznámý sovětský zajatec9. 5. 1945,
lom Zemolith,
otrava metylalkoholemStavovská matrika úmrtí 1945
Střekov Sbírka matričních listin 1945
Okresní soud 1945
neznámý sovětský zajatec9. 5. 1945,
lom Zemolith,
otrava metylalkoholemStavovská matrika úmrtí 1945
Střekov Sbírka matričních listin 1945
Okresní soud 1945
neznámý sovětský zajatec9. 5. 1945,
lom Zemolith,
otrava metylalkoholemStavovská matrika úmrtí 1945
Střekov Sbírka matričních listin 1945
Okresní soud 1945
neznámý sovětský zajatec9. 5. 1945,
lom Zemolith,
otrava metylalkoholemStavovská matrika úmrtí 1945
Střekov Sbírka matričních listin 1945
Okresní soud 1945
neznámý sovětský zajatec9. 5. 1945,
lom Zemolith,
otrava metylalkoholemStavovská matrika úmrtí 1945
Střekov Sbírka matričních listin 1945
Okresní soud 1945
neznámý sovětský zajatec9. 5. 1945,
lom Zemolith,
otrava metylalkoholemStavovská matrika úmrtí 1945
Střekov Sbírka matričních listin 1945
Okresní soud 1945
Zozulin V.
sovětský válečný zajatec
9. 5. 1945pouliční boje v Předlicích, ul. Na luhách Soupis hrobů sovětských
vojáků 1974
Na prahu nového života,
Ústí nad Labem 1965, s. 28
Pedajev A. V.
sovětský válečný zajatec
9. 5. 1945pouliční boje v Předlicích, ul. Na luhách Soupis hrobů sovětských
vojáků 1974
Na prahu nového života,
Ústí nad Labem 1965, s. 28
Fomin Ivan, 27 let,
sovětský válečný zajatec
* 11. 5. 1945, 4.30 hod.,
Pasteurova 8
** 9. 5. 1945
** Předlice, Na luhách
* průstřel břicha z 9. 5. 1945* Stavovská matrika úmrtí 1945
* Sbírka matričních listin 1945
* Okresní soud 1945
** Na prahu nového života,
Ústí nad Labem 1965, s. 28
Saduvajev Turabek,
nar. 1. 9. 1920
* 13. 5. 1945, 6.30 hod.,
Pasteurova 9
** 3. 5. 1945
tuberkulóza* Sbírka matričních listin 1945
** Krematorium Střekov,
kremační kniha 1945
(zde Surovojev Turabek)
neznámý Rus13. 5. 1945 výbuch granátu v ruceOkresní soud 1945
Makarenko Ivan15. 5. 1945, 22 hod.,
Schichtův tábor
oběšenStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Staroš Jevgenij, nar. 1928,
Rus
16. 5. 1945, 1 hod.,
Pasteurova 9
tuberkulózaSbírka matričních listin 1945
Tirucha Vasilij,
nar. 15. 7. 1911, sovětský voják
22. 5. 1945, 4 hod.,
Pasteurova 9
tuberkulózaSbírka matričních listin 1945
Sčetko Michal,
nar. 25. 5. 1917, Rus
25. 5. 1945, 7.45 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaSbírka matričních listin 1945
Kuljanov Dimitrij,
nar. 2. 2. 1902, sovětský voják
27. 5. 1945, 17.20 hod.,
Pasteurova 9
střevní zánětStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Sivelov Nikolaj,
nar. 26. 7. 1916, Ukrajinec
* 28. 4. 1945
** 28. 5. 1945,
Pasteurova 9
tuberkulóza* Sbírka matričních listin 1945
** Krematorium Střekov, kremační kniha 1945
Bochdanov Mitrophan,
nar. 17. 6. 1884, Rus
29. 5. 1945, 14.15 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaSbírka matričních listin 1945
Vavelin Boris,
nar. 24. 6. 1914, Rus
29. 5. 1945, 3 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulóza Sbírka matričních listin 1945
Kristenko Michal, 20 let31. 5. 1945, Pasteurova 9 1.30 hod., tyfusStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Ramenenk Gregorij,
nar. 25. 2. 1919,
sovětský válečný zajatec
3. 6. 1945, 19.15 hod.,
Pasteurova 9
průstřel plicStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
neznámý sovětský zajatecnádraží Střekov, 7. 6. 1945
nalezeny mrtvoly
střelná rána do hrudníkuStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
neznámý sovětský zajatecnádraží Střekov, 7. 6. 1945
nalezeny mrtvoly
střelná rána do hrudníkuStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Gerojev Stephan,
nar. 14. 11. 1898,
sovětský voják
(v nemocnici od 19. 4.
zřejmě sovětský válečný zajatec)
9. 6. 1945, nemocniceválečné poranění pravého kolena Stavovská matrika úmrtí 1945
Okresní soud 1945
Anochin Michael,
nar. 19. 5. 1919, Rus
10. 6. 1945, 22 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaSbírka matričních listin 1945
Chramych Mitrophan,
nar. 10. 10. 1916, Rus, dělník
16. 6. 1945, 4 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Zalop Mirza, nar. 1910, Rus, dělník20. 6. 1945, 10 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Klimenko Fedor,
nar. 25. 10. 1914, Rus, dělník
22. 6. 1945, 16.20 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Ribačik Roman,
nar. 17. 3. 1907, Rus, horník
27. 6. 1945, 20 hod.,
sanatorium Bukov
tuberkulózaStavovská matrika úmrtí 1945
Sbírka matričních listin 1945
Pachalkov Michal,
nar. 10. 5. 1910, Rus
2. 7. 1945
sanatorium Bukov
tuberkulóza Matrika úmrtí bez vyznání 1945
Jevseen, nar. 1. 3. 1904,
Rusko,dělník
5. 7. 1945
sanatorium Bukov
tuberkulóza Matrika úmrtí bez vyznání 1945
Selutin Nikolaj,
nar. 13. 10. 1925, Rus
7. 7. 1945
sanatorium Bukov
tuberkulóza Matrika úmrtí bez vyznání 1945
Stašenko Oleg
neznám
23. 7. 1945 nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Minješenko Jinic,23. 7. 1945 nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Tetjuk Vasil23. 7. 1945 nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Bondokov Saša25. 7. 1945 nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Polikorov Vasil28. 7. 1945 nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Dernovyj Sergej,
41 let, Rus
29. 7. 1945 zlomeninaMatrika úmrtí bez vyznání 1945
Krematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Saldenais Valdemar,
nar. 29. 9. 1907, Litevec
29. 7. 1945tuberkulóza Matrika úmrtí bez vyznání 1945
Reškov Sergej Alexandr,
nar. 1911, Rus
* 25. 8. 1945
** 31. 8. 1945
autohavárie * Matrika úmrtí bez vyznání 1945
** Krematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Lašnuk Petr,
nar. 14. 6. 1921, Rus
(nebo Šašnuk **)
* 27. 8. 1945
** 31. 8. 1945
tuberkulóza * Matrika úmrtí bez vyznání 1945
** Krematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Beresovský Igor,
nar. 27. 11. 1917
31. 8. 1945nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Kondratov Michal,
nar. 13. 1. 1923
31. 8. 1945nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Lapaško Michal,
nar. 22. 12. 1911
10. 9. 1945nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Strašnov Alexandr,
nar. 13. 6. 1908
10. 9. 1945nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Antonjuk Vasil Ivanovič,
neznám
10. 9. 1945nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945
Ryškov Georgij,
nar. 14. 5. 1921
4. 11. 1945nezjištěnaKrematorium Střekov,
kremační kniha 1945

Prameny a literatura

Stěžejním pramenným materiálem ke sledované problematice je Kronika města Ústí nad Labem, pořízená dr. A. Pifflem, která postihuje období let 1938-1945. A. Piffl sepsal kroniku v roce 1947 za pomoci pamětníků a tehdy dostupných archivních dokladů. Originál rukopisu je uložen v Archivu hlavního města Prahy.

V roce 1965 vydal kolektiv autorů pod vedením ústeckých archivářů popis událostí z květnových dnů roku 1945, nazvaný Na prahu nového života. Autoři kromě údajů z již citované Pifflovy kroniky, využili i vzpomínky tehdy ještě žijících účastníků květnových událostí roku 1945.

Přímé archivní doklady pro první období po osvobození nejsou dochovány. Pramenný materiál se nám objevuje až po 18. květnu 1945 a lze z něj vysledovat především správní změny v naší oblasti. Jedná se o zápisy ze zasedání rady a pléna Místního národního výboru Ústí nad Labem, Okresního národního výboru Ústí nad Labem, Okresní správní komise Ústí nad Labem a dalších následných správních orgánů. Z torzovitě zachovaných spisů jsou zajímavé ty spisy, které vzešly z činnosti individuálních osob v důležitých správních funkcích a spisy bezpečnostního oddělení ONV. Všechny písemnosti jsou uloženy ve zpřístupněných fondech ONV (JNV) Ústí nad Labem 1945-1954 a ONV Ústí n. L. 1954-1986 a ve fondu MNV Ústí nad Labem 1945-1949, 1954-1986. Dále se dají využít spisy Okresního soudu Ústí nad Labem 1945-1949 a úmrtní matrika tzv. Standesamtu 1945, uložená na matričním oddělení Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, dále sbírka matričních listin 1945, matrika bez vyznání 1945 a kremační kniha střekovského krema-toria.

Z dosud vyšlé literatury nelze opomenout práce Z. Radvanovského, Národní výbory v ústecké průmyslové oblasti a jejich podíl na osidlování pohraničí v letech poválečného revolučního procesu, in: Acta Litomericensia 1989, s. 3-29, Ústí nad Labem na konci druhé světové války, vznik nových orgánů lidové moci, Sborník pedagogické fakulty 1984, řada historická, s.73-95, dále práce J. Havla, Účast německých antifašistů v prvých sestavách revolučních národních výborů některých obcí na Ústecku, in: Acta Litomericensia 1989, s. 93-97 drobné práce J. Boučka o osvobození Ústí nad Labem, publikované v letech 1954-1980 v místím tisku nebo uložené v rukopisech v jeho pozůstalosti, která se nachází v Archivu města Ústí nad Labem.

Osvobození Ústí nad Labem lze nalézt i v práci F. Nesvadby, Osvobození Československa Rudou armádou, in: Historie a vojenství 1, 1965, s. 1-46.

Obecnými pracemi o správě a národních výborech po roce 1945 jsou G. Čechová, Vývoj organizace a působnosti národních výborů v českých zemích v letech 1945-1960, Archivní časopis 1962, s.129-147, J. Janák, J. Kubíček, Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od roku 1945, Praha. Marii Vobecké je věnována monografie K. Dobeše, vydaná v Ústí n. L. v roce 1982. V neposlední řadě je třeba připomenout dobový tisk, první poválečné ústecké noviny Předvoj, po něm vycházející Sever a úřední věstníky místních správních orgánů.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola