Čestná občanství

Poúnorový komunistický režim vyznamenal touto poctou hned v roce 1948 Klementa Gottwalda. 23. listopadu 1948 mu občané "vyjádřili tak jen nepatrný dík, za jeho práci pro pracující". V dalších letech stranické orgány trochu pozapomněly na tyto své prostředky odměňování. Znovu je použily až po dvaceti letech. 10. června 1967 obdržel titul Čestný občan města letec kosmonaut plukovník A. A. Leonov, 30. dubna 1978 podplukovník letec kosmonaut J. V. Romaněnko, 26. září 1978 major Vladimír Remek. Tím byla garnitura kosmonautů, kteří navštívili Ústí n. Labem, vyčerpána. V únoru 1984 obdržel tento čestný titul Jaroslav Hajn, člen ÚV KSČ a vedoucí tajemník KV KSČ. 1. listopadu 1985 jej získal tehdejší předseda ONV a člen předsednictva OV KSČ Bohumil Zeman. Zastupitelstvo města přes protesty komunistů v roce 1994 všechny tituly čestných občanů, které byly vydány v době nesvobody v Ústí nad Labem od roku 1938 do roku 1989, zrušilo.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola