Parlamentní volby 1948

Velkou pozornost věnovala KSČ přípravě parlamentních voleb. Kandidátní listina byla jen jedna - jednotná kandidátka "Obrozené Národní fronty". Nesouhlas s poúnorovým režimem bylo možno vyjádřit bílým lístkem. V tisku i v rozhlase se začala veliká kampaň za volbu jednotné kandidátky, objevila se soutěž o "Vlasteneckou obec" - obec, která odevzdá 100% hlasovacích lístků pro kandidátní listinu NF. V rámci volební kampaně 29. května 1948 promluvil na manifestaci, spojené s lampiónovým průvodem na Lidickém náměstí, kandidát za ústecký kraj Antonín Zápotocký. V neděli 30. května 1948 proběhly volby do Národního shromáždění. V ústeckém okrese volilo 95,72 % jednotnou kandidátku - 49 365 voličů, bílé lístky odevzdalo 3,38 % voličů tj. 1 745 lidí, neplatných bylo 0,9 % - 469 hlasů, ve městě Ústí byl poměr následující - 94,36 % - 30 437 pro jednotnou kandidátku, 4,46 % -1 440 bílých lístků a 2,41 % - 378 neplatných hlasů. V ústeckém okrese mělo 34 obcí předpoklad k získání titulu "Vlastenecká obec".


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola