První odchod německého obyvatelstva v květnu 1945

Ústí nad Labem bylo, jak již bylo výše uvedeno, koncem války přeplněno německým obyvatelstvem, které prchalo z východních území Německa před postupující frontou.

Krátce po konci války, pravděpodobně ještě do 20. května, odešlo z Ústí zřejmě do Saska několik stovek až tisíců německých běženců. O tomto odchodu Němců se nedochovaly žádné písemné doklady, pouze série fotografií ústeckého fotografa Friedricha. Na souvislém pásu kinofilmu, dochovaném v ústeckém muzeu, je snímek z Předmostí přibližně z 9. května s bílými prapory na oknech. Pak hned následují 4 snímky z odjezdu Němců, svitek kinofilmu končí dalším záběrem Předmostí, bílé prapory jsou již z oken ztaženy, ale ulice je stále plná trosek vojenských vozidel. Fotograf Friedrich byl v roce 1945 dobře zásoben filmovým materiálem a pořídil téměř všechny dokumentární snímky událostí roku 1945, lze tedy předpokládat, že svitek filmů pořídil v krátkém časovém sledu. Němci z Ústí odjížděli nákladními vlaky z ústeckého hlavního nádraží bez vojenského dozoru, pouze za asistence zdravotníků červeného kříže. Podle zavazadel na snímcích, zřejmě dosud nebyli omezováni v jejich skladbě a váze.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola