Ostatní významnější úřady říšské státní správy v Ústí nad Labem

Úřad práce (Arbeitsamt)

Hlavním úkolem úřadu práce byla péče o nezaměstnané, zprostředkování práce, zajišťování nových pracovních míst a hned od počátku též řízení tzv. pracovního nasazení. Význam a moc úřadů práce pak výrazně vzrostly po vypuknutí války v podmínkách řízené válečné ekonomiky a jejího zabezpečení pracovními silami. Úřad práce měl svoje sídlo v objektu někdejší okresní nemocenské pokladny na Masarykově ulici, dnes budova České policie.

Říšský důvěrník práce pro hospodářskou oblast Sudety
(Der Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Sudetenland)

Tento úředník byl odpověden, jak se doslova pravilo, za péči o sociální smír, o což se staral na území okresů Ústí nad Labem, Děčín, Teplice-Šanov, Litoměřice, Duchcov, Most, Bílina, Chomutov. Jeho úřad sídlil v Moskevské ulici.

Úřad pro živnostenský dozor
(Gewerbeaufsichtsamt)

Sídlil ve stejném domě jako úřad říšského důvěrníka práce. Tento úřad vykonával kontrolu živnostenských provozů v oblasti bezpečnosti práce, a to na území okresů Ústí nad Labem, Bílina, Most, Dubá, Duchcov, Litoměřice, Chomutov, Teplice-Šanov a Děčín.

Branný ohlašovací úřad pro městský a venkovský okres Ústí nad Labem
(Wehrmeldeamt für den Stadt - und Landkreis Aussig)

Agenda úřadu vyplývala ze zákona o branné povinnosti, tedy evidence a povolávání branců a vojáků v záloze, provádění evidenčních změn a další branné záležitosti. Úřad se nastěhoval do zabrané vily Louisy Weinmannové v Horově ulici.

"STIKO"

Strohý výčet významnějších říšských úřadů státní správy v Ústí nad Labem zakončím úřadem, který poněkud vybočuje ze soustavy výše uvedených říšských úřadů, a který měl zcela autonomní postavení. V jeho čele stál úředník, jehož německé označení znělo: Stillhalterkommissar für Organisationen. Doslovný překlad do češtiny by vyzněl určitě ještě kostrbatěji, než německý originál. Snad by se dalo přeložit jako "komisař pro likvidaci činnosti spolků a organizací".

Tímto komisařem byl nařízením vrchního velitele pozemních sil generálplukovníka von Brauchitsche jmenován říšský Němec Albert Hoffmann, jehož úřad sídlil v Liberci. Stillhalterkommissar pak měl svoje důvěrníky na úrovni vládních krajů (oblastní důvěrník - Gebietsbeauftragter), okresů (Kreisbeuftragter) a míst (Ortsbeauftragter).

V nařízení se pravilo, že další činnost všech spolků a sdružení se statutem právnické osoby, či bez tohoto statutu, všech svazů, nadací a spolkům podobných subjektů závisí až na další na souhlasu komisaře. Všechny organizace byly rovněž povinny přihlásit komisaři svůj majetek. Takový souhlas byl dán jen nemnoha organizacím, které nacistický režim jako žádoucí podporoval. V praxi to znamenalo likvidaci prakticky všech českých spolků, ale i drtivé většiny spolků a podobných subjektů německých, z nichž mnohé měly prastarou tradici a mnohdy se významně "zasloužily" o rozmach sudetoněmeckého hnutí, jako kupř. turnerské (tělovýchovné) svazy, turistické spolky a mnohé další. Likvidaci neušly ani záložny, úvěrová družstva, podpůrné a bratrské pokladny apod. Netřeba podotýkat, že likvidace těchto subjektů měla výrazně zištný charakter a byla zdrojem nemalého obohacení nacistického režimu. Nakonec došlo i na různá kulturní sdružení, pěvecké, divadelní a jiné zájmové spolky. Činnost komisaře se stala noční můrou sudetoněmeckých předáků, kteří si na likvidovaných organizacích velice zakládali, mnohdy jim byli i za mnohé vděčni a právě ony pro ně byly jedním z projevů odlišností a specifik Sudet oproti "staré říši". O důkladnosti komisaře, ale i o množství likvidovaných organizací svědčí fakt, že jeho činnost, původně naplánovaná na půl roku, se nakonec protáhla na dva roky.

Oblastní a okresní pověřenec v Ústí nad Labem sídlil v Brněnské ulici.


 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola