Policejní správa

Počátkem října 1938 převzal výkon pravomocí policejního vedoucího pro okres Ústí nad Labem (Polizeileiter für den Landkreis Aussig) vůdce standarty SA Alfred Matura. Jeho úkolem bylo převzít policejní agendu od československé státní policie. Do služby byli převzati její příslušníci, kteří byli německé národnosti. Zcela nezávisle na "regulérních" policejních orgánech však v Ústí řádily "pátrací oddíly" gestapa a SA, které se objevily ve městě hned v říjnových dnech a zatýkaly osoby nepohodlné nacistickému režimu. Zatčené "marxisty a židy", řečeno dobovou terminologií, pak gestapo soustřeďovalo v provizorním "koncentračním táboře" v bývalé sladovně bratří Brodeů na Masarykově ulici, později ještě v Národním domě ve Velké hradební.

11. října 1938, tedy druhý den po vojenském obsazení města, dorazil z říše kriminální pátrací oddíl (Kriminalpolizeiliches Einsatzkommando). 11. prosince nakonec převzal městskou a okresní policejní agendu policejní president Pflomm z Erfurtu. Působnost policejního presidenta v Ústí nad Labem zahrnovala tzv. policejní správní okres Ústí (Polizeiverwaltungsbezirk Aussig), do kterého náležel též obvod státního policejního úřadu v Teplicích-Šanově. V listopadu 1939 se stal policejním presidentem dr. Gustav Nutzhorn. Policejní presidium (Polizeipräsidium), které sídlilo v bývalé Weinmannově a Petschkově vile v Churchillově ulici bylo rozčleněno do následujících úřadů:

A.
Ochranná policie (Schutzpolizei) - pořádková služba, dopravní policie, zpravodajská služba, zdravotní služba. Ochranná policie byla ve městě teritoriálně rozdělena na tři policejní revíry s pobočkami a policejními stanicemi v okrajových čtvrtích. Sídlo ochranné policie se nacházelo v budově spořitelny.

B.
Kriminální policie (Kriminalpolizei) - byla rozdělena podle jednotlivých oblastí činnosti na vyšetřovací službu, zvláštní oddělení a šest kriminálních komisariátů:

1. komisariát - vraždy, zabití, pátrání po nezvěstných, loupeže, vyděračství, křivopřísežnictví, žhářství
2. komisariát - krádeže, přechovávání, pytláctví
3. komisariát - podvody, zpronevěry, falšování listin, hazardní hry, trestné činy a přečiny proti oběživu, boj proti omamným látkám, devizové přečiny
4. komisariát - trestné činy a přečiny mravnostní, kuplířství, hanobení rasy, znásilnění a vyděračství ze "sexuální příčiny"
5. komisariát - pátrací služba, kontrola cizinců a cizinecká agenda, "řemeslní" a "příležitostní" zločinci, policejní vazba a ostraha, dohled nad cikány
6. komisariát - kriminální pobočka Teplice-Šanov.
Vyšetřovací služba zahrnovala zjišťování totožnosti, vyšetřování, kartotéku, fotolaboratoř, kriminálně technickou laboratoř, archiv.
Kriminální policie sídlila na Adolf-Hitler-Strasse (nyní Masarykova ulice).

C.
Správní policie (Verwaltungspolizei)

Rozsah její působnosti byl velmi široký, od personálních a disciplinárních záležitostí správních úředníků, přes udělování řádů a vyznamenání, manželská jubilea, místní tisk, právo spolčovací a shromažďovací, zbraně, lovecké lístky, vystěhování do ciziny, repatriace, změny příjmení, pasy a víza, řidičské průkazy, ale i tzv. židovské záležitosti, až po ochranu mládeže, kina, divadla, veřejná představení, taneční zábavy, živnosti, loterie, cenovou kontrolu atd. Služebny správní policie sídlily v již zmíněných objektech policejního presidia v Bismarckstraße.

Již jen pro zajímavost dodávám, že tzv. venkovská služebna (Aussendienststelle) obávané tajné státní policie (Geheime Staatspolizei - Gestapo) sídlila v nynější Herbenově ulici.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola