Správa financí (Finanzverwaltung)

Po záboru Sudet byl jmenován "komisařským představeným" (Kommissarischer Vorsteher) dřívějšího československého berního úřadu v Ústí nad Labem říšský Němec dr. Wulle. Dosavadní čeští úředníci ještě před vojenským obsazením města odešli a údajně s sebou vzali všechny podstatné spisy. Nábor německých úředníků proběhl nejspíš velmi rychle, protože již v roce 1939 finanční úřad (Finanzamt) zaměstnával 174 zaměstnance.

I v této oblasti byl urychleně zaveden říšskoněmecký daňový systém, takže finanční úřad spravoval následující přímé daně: daň z příjmů, daň ze mzdy, daň korporací, daň z kapitálových výnosů, daň majetkovou, daň z obratu, daň živnostenskou, daň dědickou a daň dopravní.

Finanční řad se koncem roku 1938 usídlil v nové budově, která byla původně stavěna ještě pro československý berní úřad. Jde o známý, dosud stojící dům v Berní ulici.

Finanční úřad spravoval hlavní celní úřad (Hauptzollamt) umístěný v budově finančního úřadu. Hlavní celní úřad měl pobočku na hlavním nádraží a dvě pobočky pro lodní dopravu (Ústí a Krásné Březno). Úřad disponoval rovněž celní pátrací stanicí (Zollfahndungsstelle). Úkolem hlavního celního úřadu v Ústí nad Labem byla ostraha celní hranice mezi Sudetskou župou a Protektorátem, dále pak výběr cel, spotřební daně, dozor nad pálením lihu a lihová agenda.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola