Okresní soud (Amtsgericht)

Okresní soud v Ústí nad Labem sídlil v dnes již neexistující budově staré radnice na Mírovém náměstí, a rovněž v sousedním domě "U zlatého anděla" v Dlouhé ulici. Po odchodu českých soudců a soudních úředníků na přelomu září a října 1938 byly místnosti soudu ihned po vojenském obsazení města uzavřeny a činnost soudu na několik dní přerušena. Vedením okresního soudu, nadále nazývaného říšskoněmeckým termínem "Amtsgericht", byl pověřen soudce Anton Weber, jehož prvním úkolem bylo přizpůsobit činnost soudu říšskoněmeckému právnímu řádu. Organizační struktura soudu odpovídala potřebám vedení občanskoprávní a trestněprávní agendy soudu první instance. Pro okresní soud se počítalo s výstavbou nového objektu. Stavět se mělo na střekovské parcele shodou okolností naproti dnešní justiční budově. Spád událostí však byl opět rychlejší a na výstavbu nového soudu nezbyl čas ani potřebné finance.Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola