Úřad landráta v Ústí nad Labem 

 

10. října 1938 se objevil v Ústí nad Labem další říšský Němec, landrát von Alten, aby "komisařsky" převzal pod svoji pravomoc ústecký okresní úřad. Svůj úřad landráta vykonával v pruské státní správě v braniborském Landsberku nad Vartou (Landsberg an der Warte) a platil za zkušeného praktika.
Důležitou pravomocí landráta plynoucí z uplatňování vůdcovského principu bylo jmenování starostů v podřízených obcích, a to samozřejmě v úzké součinnosti s okresním vedoucím NSDAP. Tento úkol byl urychleně splněn a noví starostové ve venkovském okrese Ústí nad Labem byli uvedeni do svých úřadů. Dalším rychlým počinem landráta byla instalace nových orientačních tabulí v obcích s výlučně německým textem, které nahradily dosavadní dvojjazyčné česko-německé tabule.
Nástupcem landráta von Altena, který se po splnění úkolů vrátil zpět do svého úřadu v Landsberku, byl jmenován opět říšský Němec dr. Bruy, který přišel z württemberské státní správy a od počátku října 1938 již působil v Sudetech, nejprve jako landrát ve Šluknově a později v Teplicích-Šanově.
Původní prostory okresního úřadu ve staré radnici nevyhovovaly potřebám rostoucího aparátu, proto byla veškerá agenda landráta přestěhována nejprve do budovy někdejší Živnobanky a později v červenci 1939 do právě dostavěné budovy spořitelny.
Organizační struktura úřadu landráta byla důkladně propracována a pamatovala na všechny sféry veřejného života v okrese. Výčet referátů může být sice poněkud nudný, ale pro ilustraci jej stojí zato uvést:

L1 vedení úřadu, personální, policejní a "výsostné" záležitosti "různého druhu"
L2 pozemky, územní plánování, volby, hospodářství, kontrola cen, bytové hospodářství, ochrana přírody, zemědělství, lesnictví, vinařství
L3 dopravní policie, motorová vozidla, živnosti, "vodní" policie, spolky, stavovské úřady, církve
L4 branné záležitosti, protivzdušná obrana, říšská pracovní služba
L5 podatelna a expedice
L6 státní zdravotní úřad
L7 veterinární služba, úřední zvěrolékař
L8 školství, okresní školní rada
L9 říšská státní příslušnost, cizinecká policie, kriminální policie, policejní dozor, zbraně, myslivost a rybářství
L10 četnictvo
L11 vyměřovací úřad
L12 účetní agenda
L13 státní stavební správa, stavební policie
L14 pojišťovací úřad

Za zmínku stojí tzv. stavovské úřady (Standesamt), které byly jako úplné novum ustaveny v Sudetech k 1. lednu 1939. Jejich úkolem byla evidence narození, sňatků a úmrtí, přičemž církve dále vedly matriky pro svoje příslušníky. Zásadně ovšem platilo, že právoplatný sňatek bylo možné uzavřít jedině před stavovským úřadem.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola