Říšská státní správa v Ústí nad Labem

Vládní president v Ústí nad Labem

(Regierungspräsident in Aussig)

Úřad vládního presidenta v Ústí nad Labem se 7. listopadu 1938 přestěhoval ze svého prozatímního sídla v budově Uhelného syndikátu ve Velké hradební do reprezentativní budovy bývalého českého gymnasia v ulici České mládeže. Vládním presidentem v Ústí nad Labem byl jmenován Hans Krebs, "starý" sudetoněmecký nacista a věčný Henleinův rival.

Hans Krebs (1888 -1947)

Hans Krebs se narodil 24. dubna 1884 v Jihlavě v rodině soukeníka. Od mládí byl politicky činný v německém nacionálním hnutí v Rakousku-Uhersku. V roce 1911 se stal jednatelem Německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei) ve Vídni. Po vypuknutí první světové války se přihlásil jako dobrovolník do rakouské armády, bojoval na italské frontě v jižním Tyrolsku. Během války byl několikrát vojensky vyznamenán a získal hodnost poručíka. Těsně po skončení války organizoval v Čechách činnost Německé nacionálně socialistické dělnické strany (DNSAP), již tehdy byl v blízkém kontaktu s Adolfem Hitlerem. Od roku 1920 žil a politicky působil v Ústí nad Labem. Za první republiky byl několikrát poslancem parlamentu. V roce 1933 při tzv. Volkssportprocesu byl zbaven poslanecké imunity a vězněn v pankrácké věznici. Za zásluhy na rozbití republiky získal v roce 1938 funkci vládního presidenta v Ústí nad Labem, podílel se na tvrdé perzekuci odpůrců nacistického režimu. Po válce byl zatčen a jako válečný zločinec při procesu v roce 1947 odsouzen v Praze k trestu smrti, který byl téhož roku vykonán.

Dne 18. listopadu 1938 předal dosavadní pověřený vládní president Bachmann Hansu Krebsovi veškerou agendu a odebral se zpět do svého úřadu ve Schneidemühlu. Krebsovým zástupcem - vicepresidentem se stal dosavadní Bachmannův zástupce říšský Němec dr. Harry von Craushaar.

Struktura úřadu byla uspořádána věcně podle jednotlivých resortů na následující referáty:

I. všeobecné oddělení
IIa.oddělení pro národní, střední, pokračovací a odborné školy
IIb. oddělení pro vyšší školy
IIIa. oddělení hospodářství a práce
IIIb. oddělení zemědělské

Není bez zajímavosti, že poměrně rozlehlá budova českého gymnasia brzy přestala stačit rozrůstajícímu se aparátu, a proto bylo rozhodnuto, že bude pro potřeby úřadu vládního presidenta postavena nová budova na Mariánské skále, a to na místě kaple, která měla být zbořena. Byly již hotovy plány a model, ale další vývoj naštěstí zcela znemožnil tento záměr.

Územní rozsah vládního kraje Ústí nad Labem (Regierungsbezirk Aussig), který byl definitivně stanoven 10. února 1939, byl vymezen městskými okresy Ústí nad Labem a Liberec, dále venkovskými okresy Bílina, Broumov, Česká Lípa, Děčín, Dubá, Duchcov, Frýdlant, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Most, Německé Jablonné (Jablonné v Podještědí), Rumburk, Šluknov, Teplice-Šanov, Trutnov, Ústí nad Labem, Vrchlabí, Varnsdorf.

Vládní kraj Ústí nad Labem měl celkovou rozlohu 7 126 km2 a v roce 1939 v něm žilo 1 330 000 obyvatel; podle předchozího sčítání v roce 1930 žilo na tomto území 1 471 000 obyvatel. Patrný úbytek byl nepochybně způsoben především odchodem českého obyvatelstva ze Sudet.


 

 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola