Návštěvy nacistických prominentů

20. října 1938 navštívil Ústí říšský ministr vnitra dr. Frick. Kromě něho navštívili město v prvních týdnech po vojenském obsazení další významní činitelé ze "staré" říše. 22. a 23. října 1938 pobyl v Ústí nad Labem říšský ministr vědy, školství a lidové osvěty dr. Rust, nechal se pozdravit učitelským sborem a žáky a navštívil obchodní akademii.

30. října 1938 se objevil v Ústí i obávaný Reichsführer SS Heinrich Himmler a 6. listopadu Hitlerův náměstek a říšský ministr Rudolf Hess - ten v souvislosti s likvidací Sudetoněmecké strany (SdP) a převodem valné části její členské základny do NSDAP. Při Hessově návštěvě byli k pořádkové službě poprvé nasazeni novopečení ústečtí SA-mani.

Význam města jako křižovatky dopravních cest podtrhovala návštěva říšského ministra dopravy dr. Dorpmüllera dne 24. února 1939, který byl na své cestě po Sudetech doprovázen župním vedoucím Henleinem. Dalšími významnými členy jeho doprovodu v Ústí byli vládní president Krebs a vrchní starosta dr. Tauche. Ministr si prohlédnul zdymadlo, labské přístavy, nádraží a některá železniční zařízení.

11. května 1939 navštívil Ústí také říšský ministr financí hrabě Schwerin-Krosigk, opět doprovázený župním vedoucím. Ministerské návštěvy měly samozřejmě úzkou souvislost s procesem rychlého přizpůsobování všech sfér veřejného života říšským normám a zvyklostem, byly ovšem zároveň důkazem politického a hospodářského významu města.

Z poněkud fádních výše uvedených ministerských návštěv zcela vybočovala návštěva říšského ministra propagandy dr. Josefa Goebbelse, který přijel do Ústí 1. prosince 1938 v souvislosti s bombastickou propagační kampaní před doplňovacími volbami do říšského sněmu, které proběhly na území Sudetské župy 4. prosince 1938. Goebbels řečnil týž den na velkém shromáždění v Kurzweilově mlýně, reproduktory však byly instalovány i do blízké vozovny a do Turnhalle. Dobové zprávy si pochvalovaly, že projev vyslechlo na 50 tisíc posluchačů a že Goebbelsova jízda z nádraží ke Kurzweilmühle a zpět se rovnala triumfální jízdě. Budiž jen dodáno, že součástí Goebbelsovy pečlivé propagandistické režie byl i přílet vzducholodi "Hrabě Zeppelin", která následující den nad městem shazovala volební lístky a papírové praporky s hákovým křížem.

Ústí bylo poctěno též jednou zahraniční návštěvou. Na jaře 1939 přijel do Ústí president Italského průmyslového svazu Cianetti a řečnil z venkovního schodiště spořitelny k velkému shromáždění, které pořádaly nacistické odbory, tzv. Německá pracovní fronta (Deutsche Arbeitsfront - DAF).


 

 

 

 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola