Odboj proti nacismu

Ústečtí komunisté, kteří v letech 1935-1938 patřili k rozhodným odpůrcům nacismu z pozic spojenectví se SSSR, byli po uzavření paktu Ribbentrop - Molotov v roce 1939 postaveni do značně nepříjemné situace. Jejich dosavadní argumenty se staly zvláště po Stalinově okupaci východní části Polska nevěrohodné. Navíc v Ústí nad Labem nacisté paralyzovali v počátcích okupace německé komunisty zvlášť rafinovaným způsobem. Po zatčení význačných komunistických funkcionářů posílali řadové komunisty na bezplatné rekreační pobyty v zotavovnách nacistických odborů (KdF), vybavovaly je fotoaparátem a po návratu je nutili pořádat mezi ostatními komunisty přednášky a besedy na téma "jak NSDAP pečuje o své politické odpůrce".

Přes tuto nepříznivou situaci se podařilo části komunistů založit odbojovou skupinu Herty Lindnerové "Lipoví bratři", která působila na Teplicku a Ústecku. Odbojová činnost spočívala v kontaktech se skupinou "Rudých horolezců" z Drážďan, předávání zpráv, kolportáži ilegálních tiskovin a finanční podpoře rodinám zatčených. Na podzim 1941 byla skupina Herty Lindnerové zatčena a po soudním procesu většina jejích členů v roce 1943 popravena v Berlíně.

Mezi popravenými byla Marie Kršňáková z Chabařovic a Ernst Patz z Předlic.

Po likvidaci skupiny Herty Lindnerové se až do konce války nepodařilo komunistům na Ústecku odbojovou skupinu podobného významu ustanovit.

K významným projevům českého odboje v Ústí nad Labem za války patřila činnost odbojové skupiny Bohumila Bachury "Úvod - Krušnohoří". Skupina se rekrutovala ze sokolských činovníků, kteří po okupaci odešli do Prahy, a kteří zůstali v pravidelném styku s ústeckými Čechy. (Bohumil Bachura, Ota Král, kpt. Josef Kňourek, Josef Vondra, Václav Tichý). Vedoucím úseku "Ústí n. L. - Most" byl úředník a italský legionář Karel Kubec z Ústí nad Labem. Z Ústí nad Labem se na činnosti skupiny "Úvod - Krušnohoří" dále podíleli: úředník Vladimír Český ze Střekova, hodinář František Toman z Ústí, krejčí Eduard Vorlíček z Ústí, kamnář Alois Liebich z Klíše, úředník Rudolf Vilda z Předlic, zbrojíř Josef Říha z Ústí, obchodní příručí František Jelínek z Vaňova, totálně nasazený student Ota Haifer, správce střekovské pily Josef Bělohlav, úředníci Josef Kára a Josef Zika, oba z Chabařovic, úředník Antonín Krádl z Neštěmic a truhlář František Zahradil z Ústí.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola