Národnostní a rasová perzekuce

Za okupace v letech 1938-1945 žilo v Ústí nad Labem přibližně dva tisíce Čechů s tzv. občanstvím Protektorátu Čechy a Morava. Češi za války měli s ostatními obyvateli nerovnoprávné postavení. Na podzim 1938 bylo zrušeno české školství. České děti mohly navštěvovat pouze německé obecné a měšťanské školy, případně se vyučit řemeslu. Výjimkou bylo několik českých studentů německých středních škol, kteří byli přijati ještě před 9. říjnem 1938. Tito studenti mohli školy dokončit.

V počátcích okupace byl nežádoucí např. český hovor na veřejných prostranstvích. Došlo ke zrušení všech českých spolků. V předvečer okupace zbytku republiky 14. března 1939 vytloukaly jednotky SA místním Čechům okna a jinak jim vyhrožovaly. Provozovny českých živnostníků byly úředně zavírány. Nacisté se snažili na Ústecku důsledně vykořenit české historické tradice. Jednotky SA důsledně Čechy střežili při výročích upálení Mistra Jana Husa a výročích vzniku republiky. V den slunovratu 21. června 1941 padl za oběť "kulturní očisty" nacistů pomník husitské bitvy Na běhání.

Gestapo ve spolupráci s četnictvem a oddíly Hitlerovy mládeže pronásledovalo české trampské hnutí.

Rozsáhlá perzekuce proběhla proti ústeckým židům. Části bohatších židů se podařilo Ústí opustit ještě před nacistickou okupací. Rodiny Petschků a Weinmannů prodaly pod cenu svůj majetek Živnobance a emigrovaly do Velké Británie a později USA.

Někteří židé byli zatčeni ještě v říjnových dnech roku 1938 a vyšetřováni. V polovině listopadu NSDAP organizovala protižidovské demonstrace, při nichž docházelo k rozbíjení výloh židovských obchodů. 31. prosince 1938 nacisté vypálili synagogu v Malé hradební. V základech synagogy zřídila ústecká řeznická firma Houdek "družinný dům" a výrobnu uzenin. Po válce česká správa města umístila do základů synagogy veřejné záchodky.

V letech 1941-1942 byl zbytek ústeckých židů internován v táboře v Krásném Lese. Z Krásného Lesa byli internovaní židé postupně deportováni do vyhlazovacích táborů na území Polska.


 

 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola